Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
http://www.poznan.pzw.org.pl

Nasze wiadomości

Uwaga zmiana - Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW

Aktualności | 2014-12-22 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Uchwała nr 67Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiegoz dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, dotyczących limitów połowu, wymiarów i okresów ochronnych rybNa podstawie § 30 p.11 i p.19 Statutu PZW Zarząd Główny uchwala, co następuje:1. W Roz.VI ust.11 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb otrzymuje brzmienie:„ 11. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb. ...... więcej

Zasady organizacji sportu wędkarskiego w PZW od 1.01.2015 r.

Przepisy PZW | 2014-12-22 | Publikujący: Główny Kapitanat Sportowy

Uchwała Nr 65Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiegoz dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian do „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w Polskim Związku WędkarskimNa podstawie § 30 p.16 i § 63 p. 2 Statutu PZW, na wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego, Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:§ 1W „Zasadach organizacji sportu wędkarskiego” Polskiego Związku Wędkarskiego w częściach II, III, IV dokonuje się zmian postanowień w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.§ ...... więcej

Komunikat o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym i Nadzwyczajnym Koła Nr 101 Śródmieście Poznań

KOMUNIKAT O WALNYM ZGROMADZENIU SPRAWOZDAWCZYM Na podstawie §56 pkt. 3 Statutu PZW, Zarząd Koła zwołuje na dzień 15 stycznia 2015 r. godz. 17:00 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła. Zgromadzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 40 przy ul. Garbary 82 w Poznaniu. W przypadku braku kworum wyznacza się drugi termin zgromadzenia na dzień 15 stycznia 2015 r. godz. 17:15. Zebranie w drugim terminie odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 40 przy ul. Garbary 82 w Poznaniu. KOMUNIKAT O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Na podstawie §56 pkt. 3 Statutu PZW, ...... więcej

Informator Wód Krainy Pstrąga i Lipienia

Przepisy PZW | 2014-12-16 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

OBJAŚNIENIA WSTĘPNE Niniejszy Informator obejmuje odcinki rzek i potoków oraz wody użytkowane przez Polski Związek Wędkarski, uznane za krainę pstrąga i lipienia, na których amatorski połów ryb dozwolony jest po wykupieniu odpowiedniej składki za wędkowanie.Na wodach objętych Informatorem należy przestrzegać przepisy zgodne z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, Ustawą o Rybactwie Śródlądowym i Rozporządzeniami wykonawczymi do niej oraz innymi ustaleniami wynikającymi z niniejszego Informatora. W szczególności należy zwracać ...... więcej

Terminarz imprez międzynarodowych i krajowych na 2015 rok

Aktualności | 2014-12-15 | Publikujący: Główny Kapitanat Sportowy

Terminarz imprez międzynarodowych i krajowych na 2015 rok, wg stanu na dz. 15.12.2014 r. Zespół Sportu i Młodzieży Biura ZG PZW sport@zgpzw.pl ... więcej

Terminarz imprez okręgowch na 2015 rok - PROJEKT

Aktualności | 2014-12-12 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Projet terminarza zawodów wędkarskich okręgowych na rok 2015. Terminarz zatwierdzony przez Okregowy Kapitanat Sportowy dnia 09.12.2014r. Terminarz podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Okręgu. DYSCYPLINA SPŁAWIKOWA MISTRZOSTWA OKRĘGU 2015 1 16-17.05.2015 Mistrzostwa Okręgu U23, Kobiet, Seniorów - tura 3 i 4 (zawody otwarte) rzeka Warta w Poznaniu Biuro ZO 2 25.07.2015 Mistrzostwa Okręgu Weteranów Wędkarstwa 55+ zal. Radzyny Małe Koło Karaś Poznań, Biuro ZO SPŁAWIKOWE GRAND PRIX OKRĘGU 2015 3 26.04.2015 Grand Prix Okręgu Puchar Dolska i ...... więcej

Uwaga wędkarze - właściciele i użytkownicy łódek nad jeziorem Wojnowickim!

Aktualności | 2014-12-04 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uwaga wędkarze - właściciele i użytkownicy łódek nad jeziorem Wojnowickim! Otrzymaliśmy informacje, że Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie od dnia 8.12.2014 r. (poniedziałek) rozpoczyna prace związane z utrzymaniem brzegów Kanału Przerzutowego (Kanału Wojnowickiego). W związku z powyższym prosimy wędkarzy, którzy cumują łodzie wędkarskie po obu stronach ww. kanału, na odcinku od mostu na drodze Wojnowice- Zgliniec do jeziora Wojnowickiego o ich jak najszybsze zabranie. Łodzie pozostawione w kanale ...... więcej

Stawy Glabisia i Rozlany w Poznaniu - wody PZW

Aktualności | 2014-11-25 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu informuje, że zawarł umowę na użytkowanie stawów Rozlany i Glabisia w Poznaniu. Na stawach obowiązuje zakaz wędkowania z wysp zgodnie z Uchwałą Nr 27/13 Prezydium ZO z dnia 17.10.2013r. Na stawie Glabisia zostaje wprowadzony zakaz używania środków pływających do celów wędkarskich. ... więcej

Uchwała ZO PZW w sprawie ograniczania stosowania zanęt na zawodach wędkarskich

Przepisy PZW | 2014-11-21 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała Nr 64/14Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu podjęta w dniu 20 października 2014 r. w sprawie ograniczania stosowania zanęt na zawodach wędkarskich. Na podstawie § 47 ust 1 w związku z § 46 pkt 15 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu postanawia ograniczyć dopuszczalną ilość stosowanej zanęty na zawodach wędkarskich organizowanych na wodach stojących i kanałach użytkowanych przez Okręg PZW w Poznaniu do 1 kg zanęty spożywczej. ... więcej