Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
http://www.poznan.pzw.org.pl

Składki

Uchwała ZO PZW w sprawie składki członkowskiej okręgowej na 2015 r.

Składki | 2015-04-13 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

logo Okręgu

Uchwała ZO PZW w Poznaniu w sprawie wysokości składki członkowskiej okręgowej na zagospodarowanie i ochrone wód oraz opłat okresowych na rok 2015.

 

Uchwała Nr 63/14
Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu
podjęta w dniu 25 września 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości składek okręgowych na 2015 rok

 

Na podstawie § 46 pkt 8 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwierdza przedstawioną przez Komisję Finansów propozycję wysokości składek okręgowych na 2015 rok, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

Wysokość składki członkowskiej okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód na 2015 r.

1. Składka roczna podstawowa pełna dla Członków PZW 130,00 zł
2. Składka roczna ulgowa dla Członków PZW:
- odznaczonych srebrną i złotą odznaka PZW
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do ukończenia 24 lat
- mężczyźni od 65 roku życia
- kobiety od 60 roku życia
70,00 zł
3. Składka roczna ulgowa dla Członków PZW:
- członka uczestnika PZW (młodzież do ukończenia 16 lat)
20,00 zł
4. Składka roczna ulgowa dla Członków PZW:
- odznaczonych złota odznaką PZW z wieńcami za zasługi dla wędkarstwa polskiego
25,00 zł
5. Honorowi Członkowie PZW  bezpłatnie
6. Członkowie Okręgu PZW w Poznaniu którzy ukończyli 75 lat  bezpłatnie

Tabela zgodna z Uchwałą Prezydium ZG PZW z dnia 28.02.2015r.

 

Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską na 2015 r.
Opłata za egzamin na kartę wędkarską (z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat) - 30,00 zł

 

Opłaty okresowe na 2015 r.

    dla członków PZW dla osób niezrzeszonych
i  cudzoziemców
1. zawody 10,00 zł 20,00 zł
2. 1 dzień 20,00 zł 50,00 zł
3. 3 dni 40,00 zł 70,00 zł
4. 7 dni 60,00 zł 110,00 zł
5. 14 dni 75,00 zł 200,00 zł
6. 30 dni --- 300,00 zł
7. roczne --- 420,00 zł

osoba niezrzeszona - osoba posiadająca kartę wędkarską i nie należąca do PZW.