Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
http://www.poznan.pzw.org.pl

Aktualności

Informacja ws. stosowania ulgi za wiek w składach członkowskich

Aktualności | 2018-01-24 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

pismo nr 2312018

Okręg PZW w Poznaniu informuje, że aby uzyskać prawo do ulgi w składkach członkowskich z racji wieku (65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety) konieczne jest również udokumentowanie stażu w Polskim Związku Wędkarskim. Wymagany jest co najmniej 10 letni staż.


Decyzją Zarządu Okręgu staż liczony jest od daty wstąpienia do Polskiego Związku Wędkarskiego. Data wstąpienia widnieje zarówno na karcie ewidencyjnej wędkarza jak i w legitymacji członkowskiej.


Ze względu na fakt, że w momencie wygaśnięcia członkostwa np. ze względu na nieopłacenie składki w terminie do 30 kwietnia, Koła mają obowiązek wykreślić wędkarza z ewidencji i tym samym zgodnie z wytycznymi GIODO zniszczyć jego kartę ewidencyjną, jedynym źródłem informacji o stażu staje się legitymacja członkowska, która zawiera datę wstąpienia do PZW.