Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
http://www.poznan.pzw.org.pl

Aktualności

KOMUNIKAT - działalność skarbników Kół

Aktualności | 2020-03-12 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Mając na celu zapobieganie i przeciwdziałanie zarażeniom COVID-19, poleca się skarbnikom Kół zachować zwiększone środki ostrożności w kontakcie z wędkarzami przy sprzedaży znaków PZW oraz stosować się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego (https://gis.gov.pl).

 

Zaleca się zakup przez Koła środków dezynfekcyjnych oraz rękawiczek jednorazowych i stosowanie tych środków podczas obsługi wędkarzy.

 

Dodatkowe środki prewencyjne Zarządy Kół winny wprowadzać wg własnego uznania, potrzeb i uwarunkowań. 

Zdjęcia