Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
http://www.poznan.pzw.org.pl

Składki

Opłaty okresowe

Składki | 2013-01-21 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

OPŁATY OKRESOWE NA 2013r.

Na podstawie Uchwały Zarządu Okręgu nr 168/12 z dnia 27.10.2012r. oraz Uchwały Zarządu Okręgu nr 175/12 z dnia 22.11.2012r.

Uwaga: Sam przelew nie jest podstawą do wędkowania. Należy posiadać zezwolenie. Zezwolenie można nabyć w Biurze Okręgu PZW w Poznaniu, wybranych punktach sprzedaży lub jako E-zezwolenie
 

Lp

Treść

Wysokość w zł

opłaty dla członków PZW

opłaty dla niezrzeszonych i cudzoziemców

1

zawody

10,-

10,-

 2 1 dzień
20,- 50,-

3

3 dni

40,-

70,-

4

7 dni

60,-

 110,-

5

14 dni

75,-

 200,-

6

30 dni

X

 300,-

7

roczna

85,- / 170,-

 420,-

 Członek niezrzeszony - osoba posiadająca kartę wędkarską i nie należąca do PZW.

 

Uchwała Nr 175/12
Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu
z dnia 22.11.2012r.

 

W sprawie wędkowania na wodach ogólnodostępnych przez członków PZW spoza okręgu poznańskiego

 

Na podstawie §47 ust. 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu uchyla uchwałę Prezydium Zarządu Okręgu Nr 155/12 z dnia 18.10.2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej za wędkowanie na wodach Okręgu PZW w Poznaniu.

 

Jednocześnie na podstawie § 46 pkt 8 Statutu PZW, ustala roczną opłatę za zezwolenie na wędkowanie na wodach Okręgu PZW Poznań dla członków PZW innych Okręgów w wysokości:
- opłata pełna 170,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych),
- opłata ulgowa 85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych).

 

Opłatę ulgową wnoszą członkowie PZW których Okręgi udziela takiej samej ulgi członkom Okręgu PZW w Poznaniu i jest uzależniona od wykupienia składki okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystym okręgu.

 

Uchwała nie dotyczy Okręgu Leszczyńskiego, którego wędkarze zgodnie z Uchwałą Nr 154/12 pkt. 3 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 26.05.2012r. musza partycypować w kosztach utrzymania wód PZW Okręg w Poznaniu znajdujących się na terenie działania Okręgu Leszczyńskiego. W tym przypadku nie stosuje się zasady wzajemności i opłata wynosi 170zł