Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
http://www.poznan.pzw.org.pl

Przepisy PZW

Uchwała nr 29/10 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 25 marca 2010 roku

Przepisy PZW | 2010-04-02 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

w sprawie wyłączenia z wędkowania rzeki Warta w Poznaniu

W związku z organizacją Klubowych Mistrzostw Świata w Wędkarstwie Spławikowym "POZNAŃ 2010" na podstawie § 46 pkt 15 i 16 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu wyłącza z amatorskiego połowu ryb (wędkowania) rzekę Wartę w Poznaniu po obydwu jej brzegach w dniach od 23 maja do 13 czerwca 2010 r. na odcinku od Mostu Przemysła (Trasa Hetmańska) do Mostu Kolejowego (Zakład Energetyczny  ul. Marii Panny).


Jednocześnie na czas zawodów od 7 - 13 czerwca 2010 r. znosi się wymiar ochronny dla okonia i karpia obowiązujący na wodach Okręgu PZW w Poznaniu.


Pozostałe wymiary i okresy ochronne ryb zgodnie z obowiązującym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.