Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
http://www.poznan.pzw.org.pl

Aktualności

dotyczy wędkarzy okręgu zielonogórskiego

Aktualności | 2011-03-06 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Poznań, dnia 03.03.2011r.
L.dz. 540/RWp/2011

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze

Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu zawiadamia, że nie udzielił pełnomocnictwa Okręgowi PZW w Zielonej Górze do wydania zezwolenia na wędkowania na wodach Okręgu Poznańskiego.


Zapis na jaki powołują się wędkarze w posiadanych zezwoleniach zielonogórskich jest błędny i nie stanowi podstawy do wędkowania na naszych akwenach. Informujemy, że wędkarze, nie posiadający zezwoleń wydanych przez nasz Okręg będą karani przez Policję i PSR mandatami za brak uprawnień do wędkowania, a strażnicy SSR są zobowiązani w takich przypadkach do przesłania zawiadomienia o wykroczeniu Członka PZW do właściwego Rzecznika Dyscyplinarnego.

Stosowne zezwolenia wydawane są bezpłatnie na podstawie zawartego porozumienia. Dostępne są do pobrania w Biurze Okręgu Zielonogórskiego i Poznańskiego.