Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
http://www.poznan.pzw.org.pl

Aktualności

Wzajmne ulgi w składkach członkowskich okręgowych na wędkowanie na wodach ogólnodostepnych

Aktualności | 2012-02-29 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

logo Okręgu

Wzajmne ulgi w składkach członkowskich okręgowych na wędkowanie na wodach ogólnodostepnych

 

Okręg PZW w Legnicy
Zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu PZW Legnica nr 22/2012 z dnia 16.02.2012 r. członek Okręgu PZW Poznań, który wykupi składkę członkowską okręgową w macierzystym okręgu może uzyskać zezwolenie na wędkowanie na wodach ogólnodostępnych Okręgu Legnickiego po wykupieniu ulgowej składki okręgowej w wysokości 62 zł, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku prowadzenia rejestracji amatorskiego połowu ryb na wodach Okręgu PZW Legnica.

 

Okręg PZW w Koszalinie
Uchwałą nr 8/P/2012 Prezydium ZO PZW w Koszalinie udzieliło zniżki w wysokości 50% wartości okręgowej składki w Okręgu Koszalińskim PZW na tzw. wody nizinne lub górskie dla wędkarzy Okręgu Poznańskiego, którzy w swoim okręgu wykupili składkę członkowska i przysługującą im okręgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód.

 

Okręg Nadnotecki PZW w Pile
Zgodnie z Uchwałą ON PZW w Pile nr 01/Z/12 członek Okręgu PZW Poznań, który wykupi składkę członkowską w macierzystym okręgu może uzyskać zezwolenie na wędkowanie na wodach nizinnych ogólnodostępnych Okręgu Nadnoteckiego po wykupieniu ulgowej składki okręgowej w wysokości 60zł.

 

Okręg PZW w Częstochowie
Zarząd Okręgu w Częstochowie podjął uchwałę o ustaleniu składki członkowskiej okręgowej dla członków Okręgu PZW Poznań, którzy opłacili w swoim okręgu składkę okręgową, w wysokości 53 zł

 

Okręg PZW w Kaliszu
Zarząd Okręgu PZW w Kaliszu informuje że członkowie Okręgu PZW w Poznaniu chcący wędkować na wodach Okręgu Kaliskiego winni wnieść opłatę w wysokości 50 zł.

 

Okręg PZW w Zielonej Górze
Zarząd Okręgu PZW w Zielonej Górze podjął uchwałę umożliwiającą na zasadzie wzajemności wędkowanie na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW Zielona Góra. Uprawnienia takie nabędą Członkowie Okręgu PZW w Poznaniu, którzy opłacili składkę członkowską i okręgową w Naszym Okręgu, po wykupieniu rocznej ulgowej 50% składki okręgowej w wysokości 50 zł

 

Okręg PZW w Katowicach
Zgodnie z Uchwałą ZO PZW w Katowicach nr 55/2011 wędkarzom Okręgu PZW w Poznaniu umożliwia się, bez zawarcia porozumień, na warunkach wzajemności wykupienie ulgowej 50% okręgowej składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód w Okręgu PZW Katowice, po wcześniejszym wykupieniu w macierzystym okręgu, okręgowej składki członkowskiej.

 

Okręg PZW w Wałbrzychu
Wędkarze Okręgu PZW Poznań mają możliwość wykupienia ulgowej członkowskiej składki okręgowej 50% - 62 zł oraz pobrania zezwoleń w każdym Kole PZW Okręgu Wałbrzych. Wędkarzy nie obowiązuje rejestracja połowów dokonywanych na wodach Okręgu Wałbrzych.

 

 

 

 

Członkowie PZW z innych Okręgów

 

Uchwała Nr 89/11
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu
z dnia 20 października 2011r.

w sprawie zezwoleń na wędkowanie na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Poznaniu

Na podstawie § 46 pkt 27 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu postanawia:
1. Nie podpisywać porozumień międzyokręgowych na wędkowanie
2. Podpisać porozumienie z Gospodarstwem Rybackim Sieraków
3. Umożliwić wędkowanie dla wędkarzy innych Okręgów:
- Członek PZW, który wykupi składkę członkowską okręgową w macierzystym Okręgu, może uzyskać zezwolenie na wędkowanie na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Poznaniu po wykupieniu ulgowej składki członkowskiej okręgowej Okręgu PZW w Poznaniu w wysokości 55 zł
- Członek PZW, który nie wykupi składki członkowskiej okręgowej w macierzystym Okręgu, może uzyskać zezwolenie na wędkowanie na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Poznaniu, po wykupieniu podstawowej składki członkowskiej okręgowej Okręgu PZW w Poznaniu w wysokości 130 zł