Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
http://www.poznan.pzw.org.pl

Aktualności

Wnioski z zebrań sprawozdawczych w Kołach PZW Okręgu Poznańskiego i narad jesiennych rejonów - konsultacje

Aktualności | 2012-03-02 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

logo Okręgu

1. Zamykanie zbiorników

- Wniosek z jesiennej narady Rejonu X, aby wprowadzić zakaz połowu karpia po zarybieniu w okresie od 15 X do 30 IV na wodach będących pod opieką Kół Rejonu X.
- Wniosek Koła Wiepofama, aby zamknąć j. Rusałka na 2 tygodnie po zarybianiu.
- Wniosek Koła Trepko, o zamykanie akwenu po zarybieniu po 150m od miejsca zarybienia na okres 2 tygodni i oznakowanie tego miejsca.
- Wniosek Koła Środa Miasto o wyłączenie z wędkowania na czas trwania Okręgowych Zawodów Karpiowych w okresie od 27 maja do 3 czerwca br. zbiornika w Środzie (wniosek dopisany 01.03.2012r.)

 

2. Ograniczenia dotyczące zasad wędkowania

- Wniosek Koła Pancerniak, aby wprowadzić zakaz wędkowania w nocy na j.Rusałka
- Wniosek Koła Orfa, aby wprowadzić zakaz wędkowania w nocy i spinningowania na j.Rusałka
- Wniosek Koła Jeżyce, aby wprowadzić zakaz połowów nocnych na j.Rusałka
- Wniosek Koła Wiepofama, aby wprowadzić zakaz połowów nocnych i spinningowania na j.Rusałka
- Wniosek Koła Karaś, aby wprowadzić zakaz spinningowania na j.Rusałka
- Wniosek Koła Gniezno Miasto, aby wnieść poprawkę do regulaminu odnośnie „karpiarzy" którzy wywożą zestawy na drugą stronę jezior pod brzeg i ograniczają wędkowanie i spinningowanie z łódek
- Wniosek Koła Pniewy, aby uregulować zasady wędkowania przez karpiarzy.
- Wniosek Koła Naramowice, o ustanowienie zimowiska i tarliska ryb w porcie Garbary w Poznaniu i na „ciepłym rowku" w Poznaniu
- Wniosek Koła Międzychód, alby nowowstępujący nabywał prawa do spinningowania po 5 latach.
- Wniosek Klubu szczupak Rogalinek aby ujednolicić regulamin Ogólnych Zasad Organizacyjnych Okręgowych Spinningowych Zawodów Wędkarskich z Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego w PZW. (wniosek dopisany dn. 02.03.2012r.)


3. Działania dotyczące egzekwowania prawa, dojazdów i dostępu do wód

- Wniosek Koła Śródka, aby zwiększyć częstotliwość kontroli portów na rzece Warcie na terenie Miasta Poznania przez SSR
- Wniosek Koła Śródka, aby uregulować dostęp do wody umożliwiając obejście zalewu Radzyny
- Wniosek Koła Juvenia, aby skutecznie wnioskować o wprowadzenie strefy ciszy na j.Niepruszewskim
- Wniosek Koła WPPZ, aby w porozumieniu z samorządami lokalnymi wyegzekwować ustawowy dostęp do łowisk wędkarskich, które często są niedostępne z powodu zaoranych i celowo zagrodzonych dróg oraz pobudowanych ogrodzeń do samej wody.
- Wniosek Koła Suchy Las, na zwrócenie szczególnej uwagi ze strony Zarządu Okręgu w sprawie dojazdów do wód, sprawy grodzenia gruntów w sposób niezgodny z Prawem Wodnym.
- Wniosek Koła Wrzesnia, o powołanie zespołu złożonego z przedstawicieli Burmistrza, Zarządu Koła oraz Zarządu Okręgu w celu uregulowania dojazdu do jeziora Lipówka i oczyszczenia jeziora Lipówka.
- Wniosek Koła Centra, o uregulowanie dostępu (dojazdów) do rzeki Warty oraz wód dzierżawionych przez PZW
- Wniosek z zebrania Komendatów Grup SSR Poznań, o uregulowanie dostępu do wody na jeziorze Strykowskim
- Wniosek Koła Mosina Hobby, aby poczynić starania w kierunku udogodnienia dojazdu do łowisk PZW w Okręgu.
- Wniosek Koła Tarnowo Podgórne, aby zająć się zagadnieniem utrudnień dostępu wędkarzy do ogólnodostępnych akwenów PZW .
- Wniosek Koła Brodnica, o dalsze działania mające na celu ukrócenie poczynań Pana Ch. ograniczającego dostęp do rzeki Warty.
- Wniosek Koła Brodnica, o interwencję w RZGW dotyczącą dostępu do rzeki Warty w m. Góra (teren pałacu i otaczającego go ogrodu).
- Wniosek Koła Środa Miasto o zwrócenie sie do RZGW w sprawie bezprawnego zagradzania dostępu do brzegów wód przez prywatnych właścicieli posesji (przede wszystkim przez rolników). Sprawa dotyczy starorzeczy rzeki Warty w m. Młodzikowo i Potachy. (wniosek dopisany dn. 01.03.2012r.)
- Wniosek Koła Czempiń o ostateczne rozwiązanie swobody dostępu do rzeki Warty, przede wszystkim w okolicji posesji p. Ch. (wniosek dopisany dn. 01.03.2012r.)
- Wniosek Koła Manieczki o ostateczne rozwiązanie swobodnego przejścia i dojścia do rzeki Warty na wysokości posesji p. Ch. Teren zagrodzony jest do samego koryta rzeki Warty. Ochrona zabrania przejścia. Zabrania wędkowania na starorzeczach. Odprowadzają ścieki z kuchni do Warty nielegalnym rurociągiem doprowadzonym do rzeki. (wniosek dopisany dn. 01.03.2012r.)
- Wniosek Koła Nowe Miasto w sprawie rozwiązania problemu rozjeżdżania dróg dojazdowych do rzeki Warty i starorzeczy przez samochody terenowe i kłady. (wniosek dopisany dn. 01.03.2012r.)
- Wniosek Koła Kórnik aby zgodnie z zaleceniami NIK-u wystąpić pisemnie do RZGW w sprawie bezprawnego zagradzania dostępu do brzegów jeziora Kórnickiego przez prywatnych włascicieli posesji. (wniosek dopisany dn. 01.03.2012r.)

 

4. Wnioski dotyczące gospodarki rybacko-wędkarskiej

- Wniosek Koła Rakoniewice, aby dorybić średnim i dużym karpiem j.Brajec
- Wniosek Koła Łubowo, aby zarybić jezioro Dębnica jaziem
- Wniosek Koła Gniezno Miasto, aby ograniczyć zarybianie karpiem, a w to miejsce zarybiać innymi gatunkami ryb np. leszcz, płoć
- Wniosek Koła Granowo, aby zobowiązać rybaka na Strykowie do informowania Prezesa Koła Granowo o terminach dokonywanych odłowów
- Wniosek Koła Wrzesnia, aby oczyścić jeziora z rogatka. Przedstawiciel „Hetpol" Przemysław Heydrych twierdzi, że czyszczenie może się odbyć za kwotę 6-7 tys zł Wyczyszczenie powinien pokryć Okręg.
- Wniosek Koła Fala, aby wystąpić do właściciela wód zalewu Śremskiego o spowodowanie poprzez działania gospodarcze poprawy jakości wody (zabiegi wapnowania itp.).
- Wniosek Koła Wielichowo, aby podjąć próbę kosmetycznych zabiegów porządkujących brzeg jeziora w Olejnicy (wycinanie drobnych gałęzi, usuwanie upadłych konarów itp.)
- Wniosek Koła Swarzędz Świerski, aby poczynić pilne starania w celu pozyskania dla PZW 30 ha wody „na rzece Cybina". Woda ta powstała po zakończonym wydobywaniu torfu w miejscowości Gruszczyn.
- Wniosek Koła Września, aby Zarząd Okręgu jako dzierżawca przejął koszty wykaszania traw nad Zalewem Lipówka lub w większym stopniu partycypować w tych kosztach?
- Wniosek Koła Mosina Miasto, aby doprowadzić do spotkania przedstawicieli ZO PZW z Panią Burmistrz Mosiny ws. porozumienia dotyczącego wody „Glinianki Pożegowo"
- Wniosek Koła Nowy Tomyśl, aby poczynić starania o możliwość przejęcia części rzeki Obra na odcinku Strzyżewo (od mostu w Zbąszyniu do jeziora Lutol)
- Wniosek Koła Pniewy, o wykonanie przecinki lasu przy j. Bochenek.
- Wniosek Koła Kwilcz, aby zmniejszyć zarybianie karpiem, ponieważ zbyt intensywne prowadzi do wypierania i degeneracji innych gatunków np. leszcza i płoci.
- Wniosek Koła Międzychód, aby poczynić starania o zmniejszenie populacji kormorana, bobra i norki amerykańskiej.
- Wniosek Koła Lubonianka, o podjęcie działań zmierzających do uporządkowania dojazdu do zbiornika Radzyny poprzez zobowiązanie skierowane do opiekuna wody.
- Wniosek Koła ZNTK, aby wymóc na gospodarzach wód, zorganizowania choć jednego stanowiska dla inwalidów
- Wniosek Koła PZW Kórnik o przejęcie jeziora Kórnickiego i o ile to możliwe innych jezior w obrębie Kórnika i Zaniemyśla przez PZW w drodze przetargu. (wniosek dopisany dn. 01.03.2012r.)

 

5. Pozostałe wnioski organizacyjne

- Wniosek Koła Karaś, aby w Statucie PZW zmienić datę Dnia Wędkarza
- Wniosek Koła Nowy Tomyśl, aby organizowane zawody międzynarodowe uczynić otwartymi dla wszystkich członków Koła
- Wniosek Koła WPPZ, aby zastanowić się nad corocznym podnoszeniem składek okręgowych, a zwłaszcza dla nowo wstępujących członków. Zbyt wysokie koszty ponoszone przy rozpoczynaniu przygody z wędką, mogą zahamować napływ nowych członków.
- Wniosek Koła WPPZ, aby powrócić do porozumień międzyokręgowych lub wynegocjować z sąsiednimi okręgami niższe odpłatności za wędkowanie.
- Wniosek Koła Gniezno Miasto, aby wyłączyć wody gdzie nie ma dojazdu np. j. Ławiczno
- Wniosek Koła Września dotyczący Kolegium Sędziowskiego: Sędziowie Okręgowi mają pretensje, że nie są zapraszani do sędziowania zawodów wyższej rangi organizowanych przez Okręg w celu podwyższania kwalifikacji. Zawody sędziują stale te same osoby.
- Wniosek Koła Bolewice, aby wprowadzić jedna składkę na wędkowanie na cały kraj
- Wniosek Koła Pancerniak, aby wprowadzić zezwolenie na połowy na terenie całego kraju lub wyznaczyć wody objęte składką krajową
- Wniosek Koła Stęszew, o powrót do składki ogólnopolskiej na wędkowanie
- Wniosek Koła Eostarzewo, aby zawarto porozumienia na szczytach władzy dotyczących wędkarstwa dla wędkarza takich jak: jedna składka na cały kraj, wody ogólnodostępne, wzmóc walkę z kłusownictwem, karać osoby grodzące dostęp do wód.
- Wniosek Koła Grodzisk, aby wprowadzić więcej uproszczeń w składkach członkowskich, a nie stosować dodatkowych opłat, które to tylko utrudniają pracę skarbników i wprowadzają dodatkowy zamęt
- Wniosek Koła Rostarzewo, aby sprawić by wędkarstwo było tańsze a nie coraz droższe ponieważ społeczeństwo jest biedniejsze a składki droższe
- Wniosek Koła Stęszew, aby rozstrzygnąć sprawę rybaka ze Strykowa, któremu zarzuca się nieprzestrzeganie m.in. okresów ochronnych
- Wniosek z zebrania Komendantów Grup SSR Poznań, o zobowiązanie rybaka na jeziorze Strykowskim do powiadamiania o odłowach
- Wniosek Koła Cebntra, o bieżące informowanie przez Internet i komunikaty o porozumieniach między okręgami
- Wniosek z zebrania Komendantów Grup SSR Poznań, o ustawienie tablic na obwodach ochronnych na jeziorze Niepruszewskim i Strykowskim
- Wniosek Koła Dolsk, o dalsze wyjaśnienie sprawy lądującego samolotu na jeziorze Dolsk
- Wniosek Koła Swarzędz Świerki, aby inwalidzi I grupy wędkowali bezpłatnie
- Wniosek Koła Iwno aby wprowadzić osobne, indywidualne konto do rozliczania podatku VAT, dla Kół prowadzących działalność gospodarczą i przekazywać pisemne rozliczenia do Kół.
- Wniosek Koła Odlewnik Poznań, aby zwiększyć pomoc w modernizacji ośrodka (stanicy) w Kiekrzu
- Wniosek Koła Międzychód, aby wprowadzić opłatę krajową.
- Wniosek Grupy SSR Książ, aby wprowadzić zniżkę w opłatach za wędkowanie dla aktywnych strażników SSR
- Wniosek Grupy SSR Książ, o uchwałę w sprawie zwrotu kosztów poniesionych w sprawie przesyłania listem poleconym priorytetowym zatrzymanych pozwoleń za wędkowanie
- Wniosek Grupy SSR Książ, o zmianę uchwały ZO PZW w Poznaniu nr 107/11 w sprawie nagród za odebrany sprzęt kłusowniczy i dodanie w niej zapisu w tabeli nr 3 w pkt. 2 „lub w przypadku złożenia takiego doniesienia na Policję lub do PSR"
- Wniosek Koła Swarzędz Świerki o uproszczenie i urealnienia wszystkich opłat za połów ryb. (wniosek dopisany dn. 01.03.2012r.)

 

 

Powyższe wnioski zostały spisane z przedstawionych sprawozdań przez obsługujących Zebrania Kół Członków Zarządu Okręgu oraz ze złożonych wniosków przez Koła po zakończonych walnych zebraniach i protokołów z tych zebrań. Wnioski te będą na bieżąco uzupełniane do dnia 14 maca br. i oczekujemy merytorycznych komentarzy do dnia 20.03.2012r.


Biuro Zarządu Okręgu nie ingerowało w treść i zasadność przedstawionych powyżej wniosków. Wszystkie wnioski w formie w jakiej załączamy zostały sformułowane na walnych zebraniach Kół.


Wnioski te zostały przedstawione na Zebraniu Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu w dniu 22.02.2012r. i decyzją Zarządu Okręgu zostają opublikowane w celu zebrania opinii od szerszego grona wędkarzy, członków PZW. Zebranie opinii wynika z faktu bardzo małej frekwencji na walnych zebraniach Kół oraz z faktu, że niektóre wnioski, szczególnie dotyczące zakazów, mocno ingerują w prawa i obowiązki wędkarzy.


Komentarze pod tekstem oraz wpisy na forum będą wzięte pod uwagę przy zajmowaniu ostatecznego stanowiska przez Zarząd Okręgu. Planowany termin ustosunkowania się do wszystkich wniosków to Posiedzenie Prezydium ZO w dniu 21.03.2012r.