Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
http://www.poznan.pzw.org.pl

Składki

Uchwała Nr 22/2013 ZO PZW w Poznaniu w sprawie składki członkowskiej okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód na 2014 r.

Składki | 2013-12-02 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

logo PZW

Uchwała Nr 22/13
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości składek okręgowych na 2014 rok

              Na podstawie § 47 ust. 1 w oparciu o § 46 pkt 8 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu zatwierdza przedstawioną przez Komisję Finansów propozycję wysokości składek okręgowych na 2014 rok, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.


Wysokość składki członkowskiej okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód na 2014 r. dla Członków Okręgu PZW w Poznaniu

 1

Składka roczna podstawowa

140,00 zł

2

Składka roczna ulgowa za kontynuację członkostwa w PZW

120,00 zł

3

Składka roczna ulgowa dla:
- odznaczonych srebrną i złotą odznaka PZW
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do ukończenia 24 lat
- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia
- kobiet po ukończeniu 60 roku życia    

65,00 zł

4

Składka roczna ulgowa dla:
- członka uczestnika PZW (młodzież do ukończenia 16 lat)

20,00 zł

5

Składka roczna ulgowa dla:
- odznaczonych złota odznaką PZW z wieńcami za zasługi dla wędkarstwa polskiego

25,00 zł

5

Honorowi Członkowie PZW

bezpłatnie

6

Członkowie PZW którzy ukończyli 75 lat

bezpłatnie

 
Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską na 2014 r.
Opłata za egzamin na kartę wędkarską (z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat)  30,00 zł