Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW

Minimalny stan członków Kół PZW Okręgu Poznańskiego

Przepisy PZW | 2017-08-07 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

logo Okręgu

Informujemy, że Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu realizując pkt. 5 Uchwały XXXI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Poznaniu z dnia 23.04.2017 r. podjął dnia 14 lipca 2017 r. Uchwałę Nr 8/17 w sprawie likwidacji Kół PZW, których stan osobowy jest mniejszy niż 100 członków o następującej treści:
„Na podstawie pkt 5 Uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów z dnia 23.04.2017 r., zgodnie z § 47 ust. 1 w oparciu o § 46 pkt 9 Statutu PZW i wniosek Komisji ds. Organizacyjnych, Prezydium Zarządu Okręgu postanawia:
1. Zlikwidować z dniem 01.01.2018 r. wszystkie Koła, które na dzień 31.12.2017 r. nie uzyskają minimum 100 członków.
2. Wyrazić zgodę na łączenie się w/w Kół lub przechodzenie w całości jako sekcje do innych Kół PZW.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie traci moc uchwała nr 52/14 z dnia 20 lutego 2014 r."

 

Mając powyższe na uwadze informujemy, że Koła których stany osobowe na koniec roku spadną poniżej wymaganego progu zostana zlikwidowane.

 

Koło zgodnie z pkt. 2 w/w Uchwały może połączyć się z innym Kołem, spełniając wymóg posiadania 100 członków. W tym celu należy najpóźniej do końca listopada zwołać Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła, rozliczyć rok kalendarzowy oraz podjąć Uchwałę wskazującą Koło do którego Wasze Koło ma zostać włączone (zasady przyłączenia się do innego Koła należy uzgodnić z Kołem przyjmującym). Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia wraz ze stosowna Uchwałą należy dostarczyć do dnia 14 grudnia 2017 r. do Biura ZO PZW w Poznaniu.

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.