Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW

Minimalny stan członków Kół PZW Okręgu Poznańskiego

Przepisy PZW | 2019-01-23 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Informujemy, że w związku z cofnięciem zawieszenia nr 8/17 Prezydium ZO PZW w Poznaniu z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie likwidacji kół PZW w Poznaniu Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjął Uchwałę Nr 98/19 w dniu 10 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji Uchwały nr 8/17 Prezydium ZO PZW w Poznaniu z dnia 14 lipca 2017 r. o następującej treści:

"Na podstawie § 48 ust. 2 w oparciu o:

• § 47 pkt 9 Statutu PZW,

• Uchwałę nr 8/17 Prezydium ZO PZW w Poznaniu z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie likwidacji kół PZW w Poznaniu zatwierdzonej Uchwałą nr 14/17 Zarządu Okręgu PZW w dniu 21.09.2017 r.,

• Uchwałę nr 84/18 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 11 października 2018 r. „Regulamin rocznej oceny działalności koła",

• Uchwałę nr 79/XII/2018 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 7/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 16 grudnia 2017 r. dotyczącej zawieszenia uchwały nr 8/17 Prezydium ZO PZW w Poznaniu z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie likwidacji kół PZW w Poznaniu zatwierdzonej uchwałą Zarządu Okręgu PZW w dniu 21.09.2017 r.,

w związku z uchyleniem uchwały nr 7/XII/2017 Zarządu Głównego PZW z dnia 16 grudnia 2017 r. dot. zawieszenia uchwały nr 8/17 Prezydium ZO PZW w Poznaniu z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie likwidacji kół PZW w Poznaniu zatwierdzonej uchwałą Zarządu Okręgu PZW w dniu 21.09.2017 r., Prezydium Zarządu Okręgu postanawia określić czas dostosowania Kół do wymogu posiadania 100 członków w terminie do 31.12.2020 r.
Uchwała podlega przedłożeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Okręgu."


Poniżej przytaczamy komunikat dotyczący Uchwały Nr 8/17 Prezydium ZO PZW w Poznaniu z dnia 14.07.2017 r.

 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu realizując pkt. 5 Uchwały XXXI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Poznaniu z dnia 23.04.2017 r. podjął dnia 14 lipca 2017 r. Uchwałę Nr 8/17 w sprawie likwidacji Kół PZW, których stan osobowy jest mniejszy niż 100 członków o następującej treści:

Na podstawie pkt 5 Uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów z dnia 23.04.2017 r., zgodnie z § 47 ust. 1 w oparciu o § 46 pkt 9 Statutu PZW i wniosek Komisji ds. Organizacyjnych, Prezydium Zarządu Okręgu postanawia:

1. Zlikwidować z dniem 01.01.2018 r. wszystkie Koła, które na dzień 31.12.2017 r. nie uzyskają minimum 100 członków.

2. Wyrazić zgodę na łączenie się w/w Kół lub przechodzenie w całości jako sekcje do innych Kół PZW.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie traci moc uchwała nr 52/14 z dnia 20 lutego 2014 r."


Mając powyższe na uwadze informujemy, że Koła których stany osobowe na koniec roku 2020 spadną poniżej wymaganego progu zostana zlikwidowane.


Koło zgodnie z pkt. 2 w/w Uchwały może połączyć się z innym Kołem, spełniając wymóg posiadania 100 członków. W tym celu należy najpóźniej do końca listopada 2020 r. zwołać Walne Zgromadzenie Członków Koła, rozliczyć rok kalendarzowy oraz podjąć Uchwałę wskazującą Koło do którego Wasze Koło ma zostać włączone (zasady przyłączenia się do innego Koła należy uzgodnić z Kołem przyjmującym). Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia wraz ze stosowna Uchwałą należy dostarczyć do dnia grudniowego posiedzenia Zarządu Okregu w 2020 r.


W załączeniu kopie przedmiotowych uchwał w sprawie.

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.