Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Spinningowe GPx Okręgu z łodzi 2018 "Memoriał im. Marcina Nowika" - komunikat

Aktualności | 2018-08-30 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, że Koło PZW Nr 101 Poznań-Śródmieście na zlecenie Okręgowego Kapitanatu Sportowego jest organizatorem Spinningowego GPx Okręgu "Memoriał im. Marcina Nowika", które odbędzie się w dniu 8 września 2018 r. na jeziorze Lusowskim.

 

- Prawo startu w zawodach mają Członkowie PZW zrzeszeni w Kołach Okręgu PZW w Poznaniu reprezentująca Koła Wędkarskie.
- W kategorii juniorów ma prawo startu młodzież w wieku od 14 do 18 lat (przy dolnej granicy wieku decyduje rok urodzenia). Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę prawnego opiekuna, oraz zapewnić obecność opiekuna w czasie trwania zawodów.
- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Wyczynowego PZW.
- Losowanie obsad jednostek pływających, numerów startowych, numerów jednostek pływających oraz oznakowania sektorów (A,B) dla ich obsad na zawodach przeprowadza organizator na podstawie zgłoszeń zawodników na dziesięć dni (tj. 29 sierpień) przed zawodami. Wylosowane obsady jednostek pływających organizator w formie komunikatu umieszcza w dniu losowania na stronie internetowej wraz z podaniem telefonów zawodników (o ile wraz ze zgłoszeniem wyrażą na to stosowne zgody).
- Każdy zawodnik ma obowiązek posiadać siatkę lub inny pojemnik do czasowego przechowywania ryb w dobrej kondycji do czasu przypłynięcia sędziego.
- Minimalna długość łodzi 3,6 metra, wyposażona w sprzęt ratunkowy dla każdego członka załogi.
- W czasie zawodów zawodników obowiązuje zakaz używania silników spalinowych. Organizator nie zabezpiecza łodzi oraz silników elektrycznych.
- Zgłoszenia przyjmowane są w parach lub pojedynczo z podaniem dysponenta łodzi. W Przypadku gdy zgłoszą się osoby bez załoganta, informacja taka zostanie podana do wiadomości w celu jego uzupełnienia.
- Organizator przewiduje przeprowadzenie przed każdą z tur wyrywkowej kontroli zawodników na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

 

Główna Komisja Sędziowska:
- Renata Pietruńko - Sędzia Główny
- Jarosław Pałasz - Sędzia Sekretarz

 

Koszty uczestnictwa: Opłata startowa wynosi
-senior 36,90 zł
-juniorzy wraz z opiekunem bezpłatnie.

Uwaga: faktury będą wystawiane wyłącznie na pisemne życzenie, wyrażone wraz ze zgłoszeniem.

 

Opłaty należy dokonać na konto Koła PZW Nr 101:
57 1090 1476 0000 0001 2188 7623
z dopiskiem „Spinningowe GPxO z podaniem nazwisk zawodników" w nieprzekraczalnym terminie do 27 sierpień 2018 r. włącznie.
Zgłoszenia zawodników należy przesłać na karcie zgłoszeniowej na adres e-mail nicram18@poczta.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do 26 sierpnia 2018.MIEJSCE WODOWANIA: Restauracja Lesny Zakatek w Lusowie

 

HARMONOGRAM ZAWODÓW
5:00 -6:00 Otwarcie sekretariatu zawodów i wodowanie łodzi
6:00 Ceremonia otwarcie zawodów
6:30 Pierwszy sygnał rozpoczęcie wypuszczania jednostek pływających do sektora
7:00 Drugi sygnał oznaczający rozpoczęcie tury zwodów
14:00 Trzeci sygnał oznaczający zakończenie tury zawodów
14:00 - 14:30 Czas na zdanie kart startowych
14:00 Posiłek
15:00 Ogłoszenie wyników
15:30 Oficjalne wyniki GPxO oraz Ceremonia zakończenia zawodów

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.