Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW

Regulamin rocznej oceny działalności koła (od 2019 r.)

Przepisy PZW | 2018-10-23 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

1. Podstawę do dokonywania oceny rocznej działalności koła stanowią:

a) realizowanie przez koło uchwał władz Związku i walnego zgromadzenia członków koła;

b) wykonywanie zaleceń okręgowej komisji rewizyjnej;

c) planowe organizowanie wędkarskiej działalności sportowej i rekreacyjnej;

d) organizowanie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz finansowanie tej działalności ze środków własnych;

e) prowadzenie działalności z zakresu ochrony i zagospodarowania wód na akwenach powierzanych opiece koła;

f) poprawne sporządzanie comiesięcznych raportów finansowych i terminowe ich składanie w biurze okręgu;

g) terminowe dokonywanie wpłat do kasy okręgu kwot uzyskiwanych ze sprzedaży znaków i zezwoleń;

h) przekazywanie w terminie do biura okręgu prawidłowo wypełnionej dokumentacji, dotyczącej walnego zgromadzenia koła;

i) składanie w biurze okręgu corocznej informacji o przeprowadzonych przez koło imprezach wędkarskich na wodach powierzonych opiece koła, a także, o wykonanych pracach i zabiegach w obrębie tych wód;

j) terminowe rozliczanie dotacji okręgowej, przyznawanej kołu sprawującemu opiekę nad wodami.

2. Rocznej oceny działalności koła dokonuje komisja w składzie:

a) okręgowa komisja rewizyjna

b) biuro zarządu okręgu;

c) okręgowa komisja ds. finansów.

3. Wymienione w punkcie 2. podmioty dokonują oceny działalności koła i rozliczenia finansowego do końca stycznia roku, następującego po roku, w którym koło zostało poddane ocenie.

4. Zbiorcze wnioski z oceny działalności koła przekazywane są przez przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej zarządowi okręgu na najbliższym jego posiedzeniu.

5. Zarząd okręgu, na podstawie tych wniosków może podjąć decyzję o:

a) pozbawieniu koła części lub całości dotacji okręgowej, przyznawanej na ochronę i zagospodarowanie wód;

b) rozwiązać koło, przyłączyć je do innego koła - a zwłaszcza takie - którego liczebność spadła poniżej 100 osób, a ponadto permanentnie boryka się ono z problemami organizacyjno-finansowymi.

6. 30% zebranych kwot w trakcie sprzedaży znaków i zezwoleń pozostaje w kole. Pozostałe 70% skarbnicy wpłacają na rachunek zarządu okręgu.

7. Wyjątek stanowią uzyskiwane wpływy z tytułu przeprowadzanych egzaminów na kartę wędkarską oraz z wpisowego. Całość uzyskanych w ten sposób sum - po odprowadzeniu podatku VAT ( za egzamin na kartę wędkarską) pozostaje w kole.

8. Dokonując rocznej oceny koła - komisja za każde uchybienie wyszczególnione w punkcie 1. potrącać będzie 1% z należnej kołu części składek członkowskich.

9. Koło, które uzyska pozytywną ocenę komisji, otrzyma pozostałe 10% odpisu ze składek członkowskich po zakończeniu procedury oceny.

10. Zarząd okręgu niezwłocznie poinformuje koło o podjętej decyzji.

 

Napodstawie Uchwały Nr 84/18 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjętej w dniu 11 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu rocznej oceny działalności Koła"

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (1)

  • Ś J Data dodania: 21 dni temu Oceń: 0 + / -

    Proszę podać również sposób wyliczania oceny. Niesprecyzowane zasady oceniania mogą powodować wiele nadużyć.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Ilość odwiedzin

Reklama