Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW

Zasady tworzenia funduszu dla opiekunów wód, podziału funduszu oraz sposób rozliczania się opiekunów z otrzymanych środków (od 2018 r.)

Przepisy PZW | 2018-10-23 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

 W  oparciu o Uchwałę Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu Nr 125/2015 z dnia 24.09.2015 r. uchwala się następujące zasady:                                                                              

 

§ 1

Tworzenie funduszu.

Fundusz tworzy się poprzez odpis w wysokości  2 % od składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód wg  wykonania za rok poprzedni.                                                                              

 

§ 2

Kryteria podziału środków dla poszczególnych kół - opiekunów :

Pkt. 1  Kwoty przysługującej za ilość członków Koła - ustala wg stanu za rok ubiegły w kwocie 0,50 zł od członka danego Koła

Pkt. 2 Kwoty przysługującej opiekunowi wody z tytułu przydzielonych pod opiekę wód - wg kryterium przedstawionym w Załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszych zasad.

Pkt. 3 Kwoty przysługującej Kołu Opiekuńczemu z tytułu tzw. „presji wędkarskiej" (organizacji zawodów i imprez wędkarskich).  Na „presję wędkarską" przeznacza się kwotę 10.000 zł - dla 10 Kół z największą udokumentowaną liczbą zawodów i imprez wędkarskich - na podstawie zatwierdzonego terminarza zawodów i imprez wędkarskich roku poprzedniego oraz na podstawie  wydanych zezwoleń przez Koła Opiekuńcze dla innych Kół.

Pkt. 4 Minimalna kwota wynikająca z wyliczenia na podstawie pkt. 1-3 nie może być niższa niż 350 zł.                                                                             

 

§ 3

Zasady rozliczania Kół Opiekuńczych z otrzymanych środków na dany rok.

Utrzymuje Się dotychczasową formę  rozliczenia na druku rozliczeniowym umieszczonym na stronie internetowej Okręgu z następującymi zastrzeżeniami:

Do kosztów podlegających rozliczaniu należą:

- koszty poniesione na zakup artykułów niezbędnych do wykonania czynności związanych z utrzymaniem czystości na danym akwenie (np. worki, rękawice),

- koszty transportu śmieci i ewentualne opłaty za wysypisko,

- koszty zakupionego paliwa,

- koszty poczęstunku dla uczestników akcji sprzątania(grill, napoje),

- koszty bieżących napraw stanic, wiat i pomostów,

- koszty imprez organizowanych przez Koło Opiekuńcze dla aktywnych uczestników akcji sprzątania bez kosztów nagród i pucharów,

- koszty zakupu sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku (kosy, grabie, itp.).                                                                         

 

§ 4

Terminy rozliczeń,  sposób przekazania rozliczeń, oraz skutki nieterminowych rozliczeń.

Pkt. 1 Termin rozliczenia upływa z dniem 10 stycznia po roku sprawozdawczym,

Pkt. 2 Sprawozdanie należy dołączyć do raportu za m-c grudzień roku minionego,

Pkt. 3 Nie dostarczenie rozliczenia w terminie określonym w pkt. 1 skutkować będzie utratą środków na kolejny rok,

Pkt. 4 Ponowne przyznanie środków może nastąpić po rocznej przerwie, na uzasadniony wniosek Zarządu Koła.                                                                         

 

§ 5

Niniejsze zasady  obowiązują z dniem podjęcia Uchwały przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego  w Poznaniu i opublikowaniu w Komunikacie Zarządu Okręgu.


Załącznik Nr 1

Kryteria przyjęte do wyliczeń kwot z tytułu opieki nad przydzielonymi wodami.

Jeziora i inne wody do 100 ha - 10 zł za ha

Jeziora powyżej 100 ha -7 zł za ha

Warta jednostronnie - km x2,67 ha x 10 zł

Wełna - 14 km x  1,07 ha x 20 zł

Kanał Mosiński Nr 1 - 28,5 km x 0,7 ha x10 zł

Kanał Obry i Kościański Kanał Obry - 22 km x 1,08 ha x 20 zł

Kanał Obry i Kościański Kanał Obry - 16 km x 0,68 ha x 20 zł

Kanał Obry i Kościański Kanał Obry - 16 km x 0,5 ha x 20 zł

Kanał Obry i Kościański Kanał Obry - 15 km x 0,44 ha x 20 zł

Kanał Obry i Kościański Kanał Obry - 3,17 km x 0,29 ha x 30 zł

Kanał Mosiński Nr 2 - 8,8km x 1,2 ha x 20 zł

Kanał Wonieść - 2,6 km x 0,5 ha x 20 zł

Kanał Miastko - 2,6 km x 0,5 ha x 20 zł

Południowy Kanał Obry - 10,94 km x 0,80 ha x 20 zł

Kanał Lipiec - 3,75 x 0,61 ha x20 zł

Rzeka Pogona - 3,5 km x0,20 ha x 20 zł  

 

Na podstawie Uchwały Nr 70/18 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 27 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zasad tworzenia funduszu dla opiekunów wód

 

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.