Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Wnioski Walnych Zgromadzeń sprawozdawczych Kół za rok 2017

Aktualności | 2018-10-29 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

W załączeniu znajdują się skany wniosków wg nr Kół jakie sporządziły Zarządy Kół po walnych zgromadzeniach sprawozdawczych Kół za rok 2017. Większość wniosków nie została przez Zarządy Kół opracowana, nie sporządzono merytorycznych i uzasadnionych wniosków, tym samym ustosunkowano sie wyłącznie do literalnej treści poszczególnych uchwał.

ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI WĘDKARZY WYRAŻONE NA WALNYCH ZGROMADZENIACH KÓŁ

Treść wniosków załączono do niniejszego dokumentu.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 2 Baszta w Buku                

Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu miał przygotowaną uchwałę zamykającą jeziora do wędkowania z łodzi w okresie wiosennym w roku ubiegłym. Uchwała została oprotestowana, a Zarząd Okręgu wycofał się z jej wprowadzania. Tym samym, wniosek został rozpatrzony negatywnie.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 5 Dolsk                

Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu weźmie wniosek ws. utworzenia całorocznego miejsca ochronnego (matecznika, ostoi ryb) na jez. Dolsk Wielki i Lubiatówko pod uwagę podczas opracowywania zasad wędkowania i wykazu wód ogólnodostępnych na rok 2019. W sprawie drugiego wniosku, Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu przychyla się do jego treści i jednocześnie informuje, że zostanie sporządzony i wysłany do ZG PZW wniosek, w sprawie podjęcia działania mające na celu zaostrzenie kar naruszanie zasad połowu ryb.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 13 Granowo                

Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu informuje, że nie prowadzi takich odłowów i nie planuje ich prowadzić.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 19 Kórnik                

Zarząd Okręgu informuje, że do dnia 04.04.2018 r.  nie wpłynął przedmiotowy wniosek od Zarządu Koła. W odpowiedzi na zapisy z dokumentacji Walnego Zgromadzenia, odpowiadamy że wyłącznie starorzecza, oznaczone na mapach ewidencyjnych jako wody płynące (Wp) mogą wchodzić w skład obwodu rybackiego rzeki Warty. Stawy naturalne i sztuczne na terenach zalewowych nie są starorzeczami i zazwyczaj nie wchodzą w skład obwodów rybackich. W pojedynczych przypadkach w przypadku wątpliwości Zarząd Koła jak i pojedynczy wędkarze mają zawsze możliwość uzyskania odpowiedzi w dziale ewidencji wód biura Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu lub u właściciela wód tj. PGW WP RZGW w Poznaniu . Nie jest planowane opracowywanie aktualnej mapy kartograficznej zawierającej ewidencję starorzeczy ze względu m.in. na zbyt wysoki koszt przedsięwzięcia.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 21 Lubonianka w Luboniu

Wyjaśniamy, że likwidacja ulgi dla 75 latków podyktowana była stopniowym wycofywaniem się Okręgu ze stosowania ulg w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, która wynika z przepisów podatkowych jak i struktury Związku. Wycofywanie się z ulg w składce członkowskiej okręgowej związane jest ze strukturą wiekową członków PZW, coraz większą liczbą odznaczonych, i w rezultacie coraz większymi obciążeniami członków zwyczajnych, którzy muszą ponosić koszty ulg przyznanych innym grupom społecznym. Każda ulga musi zostać pokryta wyższymi składkami dla członków zwyczajnych. Jednocześnie informujemy, że w związku z wytycznymi i kierunkami działania instytucji zewnętrznych jak UOKiK czy Urząd Skarbowy, Związek wędkarski musi dążyć do równego traktowania wszystkich wędkarzy, zarówno członków PZW jak i niezrzeszonych, a ponadto przekazanie nieodpłatnie zezwolenia niesie za sobą obowiązek podatkowy. Tym samym na rok 2019 Zarząd Główny opracował nowe zasady ustalania składek na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgach, w których narzucono stosowanie innego schematu ulg. Temat składek na rok 2019 będzie przedmiotem dyskusji i opracowania przez Komisję Finansową przy Zarządzie Okręgu PZW w Poznaniu.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 24 Lwówek                

Zarząd Okręgu informuje, że kwestie porozumień międzyokręgowych będą rozpatrywane pod  koniec roku. Wniosek Koła  zostanie uwzględniony w ramach rozmów z Okręgiem Zielonogórskim na rok 2019.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 32 Oborniki

Zarząd Okręgu informuje, że do dnia 04.04.2018 r.  nie wpłynęły przedmiotowe wnioski od Zarządu Koła. Bez właściwego uzasadnienia co do potrzeby wprowadzania dodatkowych ograniczeń w wędkowaniu na wodach ogólnodostępnych, ani kierunków weryfikacji operatu rybackiego, Zarząd Okręgu postanowił nie zajmować stanowiska w przedmiotowych kwestiach. Ewentualne wprowadzenie wymiarów widełkowych ryb oraz zamknięcia akwenów na dwa miesiące dla wędkarzy będzie mogło być rozpatrzone pod koniec roku w związku z przygotowywaniem zasad wędkowania i zezwoleń na amatorski połów ryb na 2019 r.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 33 Obrzycko                

Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu informuje, aby wędkować na rzece Warcie należy opłacić składkę członkowska lub wnieść opłatę jak osoba niezrzeszona. Ze względu na niskie zainteresowanie w roku ubiegłym składkami wyłącznie na rzekę Wartę w roku 2018 od tego odstąpiono. Ponadto informujemy, że Zarząd Główny opracował nowe zasady ustalania składek na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgach, w których narzucono stosowanie innego schematu ulg. Temat opłat i składek na rok 2019 na jeden akwen będzie przedmiotem dyskusji i opracowania przez Komisję Finansową przy Zarządzie Okręgu PZW w Poznaniu.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 34 Opalenica                

Wnioski załączone do dokumentacji nie figurują w protokole Walnego Zgromadzenia ani w protokole Komisji Uchwał i wniosków! Wnioski nie posiadają uzasadnienia, ani nie posiadają jednoznacznie sformułowanego pytania. Na tak przedłożone wnioski, Zarząd Okręgu informuje, że możliwość posiadania „pływającego domku" jest poza kompetencjami Okręgu. W sprawie zamykania pomostów informujemy, że nie wydajemy zgód na zamykanie pomostów, ani nie opiniujemy pozytywnie projektów pomostów, których konstrukcja pozwala na ograniczenie dostępu.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 35 Ostroróg

Zarząd Okręgu informuje, że do dnia 04.04.2018 r.  nie wpłynęły przedmiotowe wnioski od Zarządu Koła. W zakresie jeziora Wielkiego w Ostrogu informujemy, że do czasu wyłonienia nowego użytkownika rybackiego obowiązuje całkowity zakaz wędkowania. Okręg PZW w Poznaniu nie ma uprawnień do wydawania zezwoleń, a tym bardziej do jak to w treści wniosku postawiono do wydawania „obligatoryjnie bezpłatnych zezwoleń" na jezioro będące własnością Skarbu Państwa.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 36 Orzechowo

Obwód rybacki rzeki Warty, który w części użytkowany jest przez Koło jest corocznie zarybiany zgodnie z operatem rybackim. Zarybianie odbywa się w miejscach do tego przystosowanych. Ponadto, ryby reofilne, którymi zarybia się rzekę Wartę, nie zajmują stanowisk wyłącznie w miejscu gdzie miało  miejsce zarybianie, ale rozpływają się kilka kilometrów w górę i w dół rzeki. Tak więc miejsce zarybienia ma drugorzędne znaczenie dla rybostanu rzeki w miejscu, w którym opiekę sprawuje Wasze Koło.  Ponadto wpuszczanie ryb po trochu w różnych miejscach rzeki na jednym obwodzie stoi wbrew sztuce rybackiej, nieefektowne i nieekonomiczne.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 43 Uniwersytet Przyrodniczy

Zarząd Okręgu informuje, że do dnia 04.04.2018 r.  nie wpłynął przedmiotowy postulat od Zarządu Koła. Ponadto informujemy, że dla seniorów,  którzy maja minimum 10 letni staż w PZW, w roku 2018 obowiązuje zarówno w składce ogólnopolskiej jak i okręgowej ulga. Zwiększenie ulgi musi pociągnąć za sobą zwiększenie obciążeń członków zwyczajnych nie posiadających ulg. Na rok 2019 Zarząd Główny opracował nowe zasady ustalania składek na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgach, w których narzucono stosowanie innego schematu ulg. Temat składek na rok 2019 będzie przedmiotem dyskusji i opracowania przez Komisję Finansową przy Zarządzie Okręgu PZW w Poznaniu.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 48 Centra w Poznaniu                

Zarząd Okręgu informuje, że do czasu podjęcia przez ZG PZW ostatecznej decyzji odnośnie uchwały Zarządu Okręgu likwidującej Koła o liczebności do 100 członków nie będzie podejmował działań w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Okręgu stoi na stanowisku, że małe Koła nie mają możliwości wypełniania zadań statutowych jakie niesie przyszłość w tym przygotowywane przez PZW rozwiązania związane z wprowadzeniem Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych oraz wymogów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 60 Jeżyce w Poznaniu

Okręg PZW w Poznaniu informuje, że Wasz wniosek ws. zniżek w składce okręgowej był omawiany na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 19 lutego 2018 r. Wyjaśniamy, że likwidacja ulgi dla 75 latków podyktowana jest stopniowym wycofywaniem się Okręgu ze stosowania ulg w składce członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód, która wynika z przepisów podatkowych jak i struktury Związku. Wycofywanie się z ulg w składce członkowskiej okręgowej związane jest ze strukturą wiekową członków PZW, coraz większą liczbą odznaczonych, i w rezultacie coraz większymi obciążeniami członków zwyczajnych, którzy muszą ponosić koszty ulg przyznanych innym grupom społecznym. Każda ulga musi zostać pokryta wyższymi składkami dla członków zwyczajnych. Jednocześnie informujemy, że w związku z wytycznymi i kierunkami działania instytucji zewnętrznych jak UOKiK czy Urząd Skarbowy, Związek wędkarski musi dążyć do równego traktowania wszystkich wędkarzy, zarówno członków PZW jak i niezrzeszonych, a ponadto przekazanie nieodpłatnie zezwolenia niesie za sobą obowiązek podatkowy.  Okręg PZW w Poznaniu informuje, że Uchwała nr 12/17 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu została podjęta w oparciu o §46 pkt. 10 Statutu PZW z 2007 r. Podejmując przedmiotowa uchwałę Zarząd Okręgu realizował Uchwałę XXX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2013-2017 oraz Uchwałę nr 98 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 26.11.2015 r. w zakresie §2 dotyczącego tworzenia baz danych na poziomie Okręgu.  Proces cyfryzacji rozpoczął się w 2016 roku wraz z obowiązkiem przyjmowania ankiet wędkarskich na potrzeby Centralnej Bazy Danych Członków PZW. W zakresie objętym Uchwałą nr 12/17 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 17.08.2017 r. procedura wprowadzania systemu i zakupu wyposażenia została rozpoczęta. Ze względu na próbę zdjęcia obciążeń finansowych z Kół podjęto działania pozyskania źródeł zewnętrznych na sfinansowanie projektu. W założeniu ogólnym to Koła wędkarskie winny wygospodarować środki finansowe w ramach własnej działalności na właściwe funkcjonowanie i realizowanie celów statutowych. Ze względu na duże rozdrobnienie Kół w Okręgu poznańskim i opory przed łączeniem się, Zarząd Okręgu postanowił wesprzeć Koła liczące mniej niż 300 członków wyrażając to w uchwale poprzez zwolnienie ich z samodzielnego zakupu wyposażenia. W zakresie ochrony danych osobowych informujemy, że Zarząd Główny wprowadzając wytyczne GIODO zaplanował szkolenia dla Zarządów Kół. W przedmiotowym zakresie udzielone zostaną szczegółowe wytyczne przez ZG PZW. Nie przewiduje się szkoleń  obejmujących podstawową wiedzę informatyczną. Szkolenia będą obejmowały wyłącznie zasady prowadzenia baz danych członków PZW oraz obsługi systemu informatycznego jaki zostanie przygotowany dla Kół. Realizacja zadań związanych z obsługą informatyczną pracy Koła, leży po stronie Zarządu Koła. Koła nie będące w stanie dostosować się do wymogów XXI wieku i zadań postawionych przez „społeczeństwo informatyczne", mają zawsze możliwość połączenia się z innym Kołem celem wspólnego realizowania postawionych zadań statutowych mając na uwadze dobro wszystkich wędkarzy.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 62 Leszcz w Poznaniu

Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu jak i niektóre Koła poznańskie podejmowały działania zmierzające do uzyskania możliwości dojazdu do rzeki Warty. Wszystkie Nasze wnioski zostały odrzucone. Stanowisko miasta Poznania jest niezmienne: ruch samochodowy na terenach nadwarcianych należy ograniczać do niezbędnego minimum, a teren pod zawody można wynająć do miasta Poznania na zasadach ogólnych. Zarząd Okręgu nie widzi podstaw ani nowych okoliczności mogących ponownie podjąć temat tym samym wnioski Koła zostają odrzucone.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 112 Winogrady w Poznaniu

Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 15 marca 2018 r. rozpatrzył negatywnie przedłożony wniosek ws. opracowania Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu. Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW jest dokumentem ogólnopolskim, opracowanym na podstawie Uchwały Zarządu Głównego PZW, posiadający numer IBAN. Nie jest zatem dopuszczalne do modyfikowanie przedmiotowego regulaminu. Zarząd Okręgu nie widzi również podstaw do wydawania własnego regulaminu amatorskiego połowu ryb na wodach ogólnodostępnych PZW. Wszystkie odstępstwa od ogólnokrajowego RAPR PZW zawarte są w zezwoleniu na amatorski połów ryb. Powyższą zasadę stosują również gospodarstwa rybackie i Koła wędkarskie posiadające łowiska specjalne. To właśnie zezwolenie zgodnie z art. 7 pkt. 2a  Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. z poźn. zm. określa podstawowe warunki oraz wszelkie odstępstwa od przepisów ogólnokrajowych regulujących zasady uprawiania amatorskiego połowu ryb.  

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 120 Skoki

Zarząd Okręgu informuje, że do dnia 04.04.2018 r.  nie wpłynął przedmiotowy wniosek od Zarządu Koła. Bez szczegółowego wniosku wraz z usadowieniem Zarząd Okręgu nie może zająć stanowiska w sprawie.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 125 Szamotuły Miasto

W sprawie ulg dla 75 latków --> patrz odpowiedź dla Koła PZW Nr 21 Lubonianka i Koła PZW Nr 60 Jeżyce w Poznaniu W sprawie terminu obowiązywania umów na użytkowanie wód informujemy, że stanowi to tajemnice handlową i takie informacje nie będą zamieszczane. Zamieszczanie takich informacji działałoby na szkodę PZW. W sprawie jez. Wielkiego --> patrz odpowiedź dla Koła PZW Nr 35 Ostroróg, do czasu wyłonienia użytkownika rybackiego wszystkich bez wyjątku obowiązuje zakaz wędkowania W sprawie rezerwacji linii brzegowej informujemy, że sprawę to winno uregulować samo Koło PZW Nr 125 Szamotuły w treści wydawanego zezwolenia na organizację zawodów.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 127 Śrem Miasto

Zarząd Okręgu przychyla się do wniosku Koła. Uchwałą Nr 58/18 Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zabierania ryb na zbiorniku Śrem Gaj zobowiązuje organizatorów zawodów na zbiorniku Śrem - Gaj do zabierania złowionych ryb i ich zagospodarowania.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 129 Odlewnik Śrem

W sprawie ulg dla 75 latków --> patrz odpowiedź dla Koła PZW Nr 21 Lubonianka i Koła PZW Nr 60 Jeżyce w Poznaniu

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 132 Odlewnik Śrem

W sprawie ulg dla 75 latków --> patrz odpowiedź dla Koła PZW Nr 21 Lubonianka i Koła PZW Nr 60 Jeżyce w Poznaniu

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 135 Września                

Wniosek ws. wprowadzenia ograniczeń w metodach wędkowania na stawie będzie rozpatrzony pod koniec roku w związku z przygotowywaniem zasad wędkowania i zezwoleń na amatorski połów ryb na 2019 r.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 159 Karaś Wielichowo                

Zarząd Okręgu informuje, że do dnia 04.04.2018 r.  nie wpłynął przedmiotowy umotywowany wniosek od Zarządu Koła. Tym samym Zarząd Okręgu nie ma podstaw do podjęcia działań w sprawie. Ograniczenia w przedmiotowym zakresie może wprowadzić wyłącznie Rada Powiatu. Wniosek winien być poparty uzasadnieniem i podnosić ważne argumenty za wprowadzeniem takich ograniczeń, a ponadto powinien być poparty wcześniejszymi indywidualnymi wnioskami i zgłoszeniami wędkarzy do Starostwa o wprowadzenie takiego zakazu.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 171 Wydra w Bolewicach

Zarząd Okręgu informuje, że do czasu podjęcia przez ZG PZW ostatecznej decyzji odnośnie uchwały Zarządu Okręgu likwidującej Koła o liczebności do 100 członków nie będzie podejmował działań w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Okręgu stoi na stanowisku, że małe Koła nie mają możliwości wypełniania zadań statutowych jakie niesie przyszłość w tym przygotowywane przez PZW rozwiązania związane z wprowadzeniem Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych oraz wymogów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 173 Międzychód                

Wniosek jest nie możliwy do zrealizowania.  Wymaga nowego podziału obwodów rybackich przez PGW WP RZGW w Poznaniu. Ponadto w nowym przetargu na obwód PZW może nie wygrać i rzeka może trafić  w prywatne ręce.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 177 Chemik w Kościanie                

Wniosek Nr 1 nie spełnia wymogów formalnych w tym nie posiada stosownego uzasadnienia aby mógł być przedmiotem dyskusji. Wprowadzanie zakazów jak próba zakazania wędkowania z łodzi w okresie styczeń - maj spotykają się z ogólnym sprzeciwem wędkarzy. Stosowny wniosek winien wyjść z Rejonu.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 179 Osieczna                

Wniosek nie posiada stosownego uzasadnienia, ponadto stoi w sprzeczności z opinią ichtiologów co do zasadności wprowadzania takich ograniczeń.  

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 180 Osieczna                

Wprowadzona rejonizacja wynika z potrzeb uporządkowania istoty działania Rejonów. Rejon mogą tworzyć wyłącznie koła działające na tym samym terenie. Odpowiedź na wniosek dotyczący przywrócenia opłat --> Patrz odpowiedź dla Koła Nr 21 Lubonianka

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 183 Leszno Miasto                

Sposób głosowania określa ordynacja oraz wskazany §18 ust. 1 Statutu PZW. Głosowanie jawne jest z technicznego punktu widzenia trudne do przeprowadzenia przy większej liczbie kandydatów niż miejsc, ponieważ każdy członek ma tyle głosów ile jest miejsc we władzach Koła.  Powoduje to znaczne wydłużenie i błędy podczas liczenia głosów.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 190 Perkoz Poniec

W sprawie ulg dla 75 latków --> patrz odpowiedź dla Koła PZW Nr 21 Lubonianka i Koła PZW Nr 60 Jeżyce w Poznaniu    

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 197 Rawicz

Okręg PZW we Wrocławiu nie wyraził zgody na zawarcie porozumienia w zakresie  proponowanym przez Wasze Koło.

 

Odpowiedź na wnioski Koła PZW Nr 200 Kaszczor w Wijewie

W sprawie ulg dla 75 latków --> patrz odpowiedź dla Koła PZW Nr 21 Lubonianka i Koła PZW Nr 60 Jeżyce w Poznaniu                  

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.