Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód

Przepisy PZW | 2018-10-31 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała nr 75/X/2018

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego 

z dnia 22 października 2018 roku    

w sprawie: struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych      

 

Na podstawie § 30 pkt. 2, 10 i 17 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., w związku z uchwałą nr 95 ZG PZW z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego głosowania uchwał ZG PZW,   Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:    

 

§ 1  

1. Wysokość rocznych i okresowych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód uchwalają zarządy okręgów PZW w terminie do 30 listopada każdego roku.

2. Zobowiązuje zarządy okręgów PZW do ustalenia składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód ogólnie dostępnych użytkowanych przez okręg, wszystkimi dopuszczonymi metodami, zgodnie z zasadami zawartymi w wydawanych zezwoleniach na amatorski połów ryb i Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

3. Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód muszą być zbilansowane z uwzględnieniem specyfiki zagospodarowania poszczególnych wód, umów na ich użytkowanie i innych zasad wynikających z ogólnych uwarunkowań prawnych obowiązujących w danym regionie.

4. Zobowiązuje się zarządy okręgów PZW do ustalania składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w następującej strukturze:  

a) składka roczna pełna dla członka PZW,

b) składka roczna niepełna dla członka PZW,

c) składka roczna dla członka uczestnika PZW,

d) składka okresowa dla członka PZW z ewentualnym podziałem na składkę pełną i niepełną np.:

- składka 1 - dniowa pełna

- składka 1- dniowa niepełna 

- składka 3- dniowa pełna

- składka 3- dniowa niepełna

- składka 7- dniowa pełna

- składka 7- dniowa niepełna  

 

§ 2  

1. Zobowiązuje się zarządy okręgów PZW do ustalania opłat dla wędkarzy niezrzeszonych w następującej strukturze: 

a) opłata roczna pełna

b) opłata roczna niepełna oraz opłaty okresowe z ewentualnym podziałem na opłatę pełną i niepełną np.:

c) opłata 1- dniowa pełna

d) opłata 1- dniowa niepełna

e) opłata 3- dniowa pełna

f) opłata 3- dniowa niepełna

g) opłata 7- dniowapełna

h) opłata 7- dniowa niepełna  

2. Wysokość opłaty rocznej pełnej i niepełnej dla wędkarzy niezrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim może być wyższa o 90% sumy składek członkowskich (składka ogólnozwiązkowa i składki na ochronę i zagospodarowanie wód).  

3. Wysokość opłaty okresowej wymienionej w ppkt. c), d), e), f), g) i h) dla wędkarzy niezrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim za wędkowanie na wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego może być wyższa o 90% składki okresowej ustanowionej dla członków  PZW.  

 

§ 3

1. W składkach członkowskich rocznych na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłatach rocznych dla wędkarzy niezrzeszonych zarządy okręgów PZW ustalają ulgi wynikające np. z:

a) rezygnacji przez wędkarza z pewnych metod wędkowania,

b) rezygnacji przez wędkarza z połowu ze sprzętu pływającego,

c) korzystania przez wędkarza tylko z niektórych wód ogólnie dostępnych w danym okręgu,

2. Zarządy okręgów PZW mogą ustalić składki uzupełniające, do wysokości składki pełnej.  

 

§ 4  

Wody okręgów PZW nie objęte składkami wymienionymi w § 1 pkt 2 i 3, należy traktować jako łowiska specjalne, podlegające Uchwale Nr 22 Prezydium Zarządu Głównego PZW z dnia 1 lipca 2006 r., „w sprawie ogólnych zasad funkcjonowania łowisk specjalnych PZW". Wykupienie licencji na wędkowanie na tych wodach nie może być uzależnione od wykupienia okręgowej składki na ochronę i zagospodarowanie wód.

 

§ 5  

1. Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za wędkowanie przez wędkarzy nie zrzeszonych w PZW określają w ramach swych kompetencji zarządy okręgów.

2. Zakres stosowanych ulg w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód,  musi być zgodny z obowiązującą w PZW zasadą równego traktowania członków przez wszystkie jednostki terenowe Związku. Zasada ta dotyczy również stosowania ulg wynikających z posiadania odznak honorowych lub innych ustalonych na terenie okręgu.  

 

§ 6

Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach ogólnie dostępnych całego kraju.  

 

§ 7  

Tracą moc uchwały:

- nr 4/II/2018 ZG PZW z dnia 24 lutego 2018 roku w sprawie struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód  oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych,

- nr 18/III/2018 ZG PZW z dna 24.03.2018 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale nr 4/II/2018 ZG PZW z dnia 24.02.2018 r.  

 

§ 8  

Wykonanie uchwały powierza się zarządom okręgów PZW.  

 

§ 9  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                      

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.