Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki - archiwum

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2006 r.

Składki | 2006-06-24 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

 Lp.  Treść  Opłata
 1.  Składka członkowska  

54,-

 2.  Składka członkowska ulgowa 50%
 1. młodzież szkolna, studenci i żołnierze służby zasadniczej w wieku 16-26 lat,

 2. członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

 3. mężczyźni po ukończeniu przed 30 kwietnia 65 roku życia,

 4. kobiety po ukończeniu przed 30 kwietnia 60 roku życia

 

27,-

 3.  Składka członkowska ulgowa 75%
 1. członkowie uczestnicy do lat 16

 2. członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

 

13,-

 4.  Wpisowe:
 1. członka zwyczajnego PZW

 2. członka uczestnika PZW

 

25,-

12,-

 5.  Legitymacja członkowska  

5,-

Uwaga:
1.  Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, podając do wiadomości adresy i zakres terytorialny działania komisji egzaminacyjnych.
2.  Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają starostwa powiatowe.


ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2006 R.

 1. Młodzież nie zrzeszona  w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.

 2. Składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 9 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

 4. Członkowie PZW w wieku 16-26 lat są uprawnieni do 50%  zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej albo książeczki wojskowej z wpisem o odbywaniu służby zasadniczej.

 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

Poleć znajomemu