Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności zobacz archiwum

Uzupełnienie do zezwolenia na amatorski połów ryb dla Członków Okręgu Poznańskiego na rok 2013

Aktualności | 2013-01-15 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

W załączeniu znajduje się uzupełnienie do zezwolenia na amatorski połów ryb dla Członków Okręgu Poznańskiego na rok 2013 zawierające wody Okręgu PZW Nadnoteckiego w Pile. Zezwolenie ważne jest jedynie z zezwoleniem podstawowym Okręgu Poznańskiego.... więcej

Stanowisko w sprawie skargi Okręgu Leszczyńskiego

Aktualności | 2013-01-07 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Skarga Okręgu Leszczyńskiego kierowana do ZG jest kierowana nie w interesie wędkarzy. Okręg leszczyński działa na szkodę własnych wędkarzy. Występują ze skargą nie w ich obronie; lecz we własnym interesie. Uzasadnienie:- po pierwsze Zarząd Okręgu w Poznaniu działając w interesie głównie wędkarzy leszczyńskich zlikwidował w 2010 r, Zakład Rybacki Osieczna gdzie odpłatność za wędkowanie w 2009 roku przekraczała kwotę 170, - zł. I wynosiła na cały rok 310 zł. Wody zakładu stały się wodami ogólnodostępnymi. - po drugie okręg poznański podpisał ...... więcej

Kontrola dokumentów

Aktualności | 2012-12-21 | Publikujący: Społeczna Straż Rybacka

Spotykając się z licznymi indywidualnymi zdaniami na temat dotyczący kontroli przez Społeczną Straż Rybacką dokumentów uprawniających do połowu ryb. Postanowiliśmy zmierzyć się z tematem. Spotykano wędkarzy, którzy twierdzili iż dokumentów strażnikom nie będą dawać na ich życzenie do ręki , a będą je okazywać jedynie z daleka i będą dodatkowo żądać kontroli legitymacji służbowej od strażnika SSR poprzez branie jej do własnej ręki. Temat stał się powodem wielu sporów na różnych portalach wędkarskich i dokładnie ...... więcej

Życzenia Bożonarodzeniowe

Aktualności | 2012-12-17 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2013 moc serdecznych życzeń, zdrowia oraz pomyślności dla wszystkich wędkarzy oraz ich rodzin składa Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu ... więcej

Kalendarz imprez i zawodów wędkarskich okręgowych na rok 2013

Aktualności | 2012-12-14 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Zawody międzynarodowe Data Nazwa zawodów Miejsce zawodów / akwen 22.02.2013 - 23.02.2013 I Międzynarodowe Halowe Zawody Wędkarskie Puchar Międzynarodowych Targów Poznańskich MTP w Poznaniu Zawody ogólnopolskie Data Nazwa zawodów Miejsce zawodów / akwen 24.05.2013 - 26.05.2013 Eliminacje do Grand Prix Polski 2014 rzeka Warta w Poznaniu 31.05.2013 - 02.06.2013 Rzutowy Puchar Polski Memoriał im. Zenona Kędziory 2013 stadion SZOSiR w Szamotułach 20.06.2013 - ...... więcej

Uchwała w sprawie wędkowania na wodach ogólnodostępnych przez członków PZW spoza okręgu poznańskiego w 2013r.

Aktualności | 2012-12-03 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała Nr 175/12Zarządu Okręgu PZW w Poznaniuz dnia 22.11.2012r. W sprawie wędkowania na wodach ogólnodostępnych przez członków PZW spoza okręgu poznańskiego Na podstawie §47 ust. 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu uchyla uchwałę Prezydium Zarządu Okręgu Nr 155/12 z dnia 18.10.2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej za wędkowanie na wodach Okręgu PZW w Poznaniu. Jednocześnie na podstawie § 46 pkt 8 Statutu PZW, ustala roczną opłatę za zezwolenie na wędkowanie na wodach Okręgu PZW Poznań dla członków PZW innych ...... więcej

Komunikat dla wędkarzy Okręgu Leszczyńskiego

Aktualności | 2012-11-29 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Komunikat dla wędkarzy Okręgu Leszczyńskiego 1. Wędkarze z Okręgu PZW w Lesznie (którzy wykupili leszczyńską składkę okręgową) uzyskają prawo do bezpłatnego wędkowania na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Poznaniu o ile Okręg PZW w Lesznie zgodnie z Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PZW nr 154/12 z dnia 26.05.2012r. podpisze stosowne porozumienie o partycypacji w kosztach utrzymaniu wód okręgu poznańskiego będących na terenie działania okręgu leszczyńskiego. 2. W przypadku braku stosownego porozumienia, wędkarze z okręgu ...... więcej

Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie

Aktualności | 2012-11-12 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Działając na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, RDOŚ w Szczecinie, przekazuje w załączeniu obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Obwieszczenie dotyczy realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 "Opracowywanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 200 na obszarze Polski", współfinansowanego przez Unię Europejską ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. ... więcej

Wzory druków do obsługi Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo - Wyborczych

Aktualności | 2012-11-09 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Wzory druków znajdują się w załączeniu. Uwagi dodatkowe: Członków Koła o Zgromadzeniu należy powiadomić w terminie nie później niż 21 dni przed planowanym terminem. Aby spełnić wymagania należy stosowne ogłoszenie umieścić na tablicy ogłoszeń Koła oraz w prasie lub w Internecie, lub wysłać informacje pocztą. Zawiadomienie o Zgromadzeniu powinno zawierać informację o II terminie WZ w przypadku braku kworum. Przewodniczący WZ reguluje czas przemówień i wypowiedzi. Przewodniczący WZ powinien panować nad zebraniem i nie dopuszczać do ...... więcej

ZARYBIANIE W JEZIERCACH I PROMNIE

Aktualności | 2012-11-08 | Publikujący: Koło PZW nr 078 Noteć w Poznaniu

Dnia 7 listopada br. dokonano zarybienia jeziora Ulla karpiem z przydziału pochodzącego z Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu. Ryby pochodziły z Gosp. Rybackiego w Dąbrówce Kościelnej. Transport odbył się specjalistycznym pojazdem wyposażonym w baseny z butlami tlenowymi. Ryby znajdowały się w doskonałej kondycji, nie odnotowano żadnych strat. Z Zarządu Koła w działaniach brali udział Prezes Michał Miszczak oraz kol. Jan Kruszyński.Należy dodać, że dnia 2 listopada br. dok. zarybienia jeziora Brzostek w Promnie amurem oraz pstrągiem! Ponadto w najbliższych dniach ...... więcej