Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW zobacz archiwum

Uchwała w sprawie zwrotu zryczałtowanych kosztów za czynności polegające na sędziowaniu dla poszczególnych dyscyplin wędkarskich (od 2017)

Przepisy PZW | 2017-04-03 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała Nr 232/2017Zarządu Okręgu PZW w Poznaniupodjęta w dniu 23 marca 2017 r. w sprawie zwrotu zryczałtowanych kosztów za czynności polegające na sędziowaniu dla poszczególnych dyscyplin wędkarskich Na podstawie § 46 pkt 10 i 16 Statutu PZW, Zarząd Okręgu ustala następujące wysokości wypłat za sędziowanie podczas zawodów wędkarskich: 1. Dyscyplina spławikowa:a) Sędzia główny, zastępca sędziego głównego, sekretarz 95 zł/ turęb) Pozostali sędziowie 60 zł/ turę 2. Dyscyplina spinningowa:a) Sędzia główny, ...... więcej

Regulamin okręgowych zawodów spławikowych w kategorii kadet U15 i junior U20 (od 2017)

Przepisy PZW | 2016-12-22 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Mistrzostwa Okręgu oraz zawody z cyklu Grand Prix Okręgu w kategorii kadetów i juniorów rozgrywane są w oparciu o przepisy zawarte w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz następujące zasady: Prawo startu mają członkowie Okręgu PZW w Poznaniu zgłoszeni przez Koła i Kluby. Mistrzostwa Okręgu oraz zawody z cyklu GPxO kadetów i juniorów są otwarte, bezpłatne i wliczają się do klasyfikacji końcowej GPxO. Mistrzostwa Okręgu obejmują zawody składające się z dwóch tur, zawody z cyklu GPxO obejmują zawody ujęte w kalendarzu imprez ...... więcej

Regulamin rozgrywania Drużynowych Klubowych Mistrzostw Okręgu w dyscyplinie spinningowej (od 2016)

Przepisy PZW | 2016-04-25 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Klubowe Drużynowe Mistrzostwa Okręgu są rozgrywane w oparciu o przepisy zawarte w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego w tym zasady dot. team'ów oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW, na żywej rybie oraz następujące zasady: PRAWO STARTU1. Prawo startu w zawodach mają wyłącznie drużyny reprezentujące Kluby Wędkarskie Okręgu PZW w Poznaniu.2. Drużyna składa się z dwóch zawodników.3. Każdy klub ma prawo wystawienia dowolną ilość drużyn (team'ów).4. Organizator może ograniczyć ilość drużyn ze względu na pojemność ...... więcej

Zasady postępowania z kartotekami Członków Związku, którym wygasło członkostwo w Związku

Przepisy PZW | 2015-12-22 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

W związku z faktem, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, Koło nie powinno przechowywać danych osób, które nie są już członkami Związku, zwobowiązuje sie Koła do przeprowadzenia niszczenia kartotek członków Związku, którym wygasło członkostwo. Niszczenie należy przeprowadzić w taki sposób, aby dane w nich zawarte nie trafiły w niepowołane ręce i zostały zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Z niszczenia należy sporządzić protokół opisujący m.in. sposób jego ...... więcej

Regulamin Rejonu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu (2016)

Przepisy PZW | 2015-10-13 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

REGULAMIN REJONU OKRĘGUPOLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W POZNANIU § 1 Regulamin pracy Rejonu opracowano w oparciu o § 37 ust. 9 i § 46 pkt.28 Statutu PZW z 19 października 2007r. oraz na podstawie §2 Regulaminu organizacyjnego koła PZW. § 2 1. Rejon powoływany bądź likwidowany jest na podstawie uchwały Zarządu Okręgu. 2. Teren działania Rejonów określa Zarząd Okręgu. § 3 1. Rejony to grupy sąsiadujących ze sobą lub gospodarujących w obrębie tych samych zbiorników wodnych kół PZW. 2. Celem działania Rejonu jest ...... więcej

Kanał Wojnowicki - zasady wędkowania i organizowania zawodów wędkarskich

Przepisy PZW | 2015-09-29 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Na podstawie § 46 pkt. 10 i 15 Statutu PZW, Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu postanowił wyłączyć z powszechnego wędkowania Kanał Wojnowicki i udostępnia go wyłącznie na zawody wędkarskie organizowane zgodnie z poniższymi zasadami: Zasady organizacji zawodów wędkarskich na Kanale Wojnowickim: 1. Wędkowanie na Kanale Wojnowickim dopuszczone jest wyłącznie w ramach rozgrywanych zawodów wędkarskich, organizowanych zgodnie z Rozdziałem III pkt. 7 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW.2. Zawody na Kanale Wojnowickim mogą być organizowane wyłącznie w soboty i ...... więcej

Uchwała w sprawie określenia minimalnej liczby członków Kół PZW Okręg w Poznaniu

Przepisy PZW | 2014-03-06 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała Nr 52/14 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia minimalnej liczby członków Kół PZW Okręg w Poznaniu Na podstawie § 46 pkt 9 oraz § 52 Statutu PZW, Zarząd Okręgu w Poznaniu postanawia: 1. Określić minimalną liczbę członków Kół PZW Okręg w Poznaniu, która ma wynosić przynajmniej 100 członków, z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej. 2. Wyznaczyć termin dostosowania liczebności Kół do wymogów określonych w pkt 1 powyżej, do dnia 31 marca 2015 r. 3. W przypadku ...... więcej

Wyciąg z ZOWSK PZW dot. weryfikacji uprawnień sędziego dyscyplin wędkarskich.

Przepisy PZW | 2013-11-22 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

WERYFIKACJA SĘDZIÓW WĘDKARSKICH Wybrane przepisy z Regulaminu Sędziów Wędkarskich - ZOWSK PZW II.2.1.2. Sędzią wędkarskim wszystkich szczebli może być każdy członek PZW, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, o nienagannej postawie, sprawny psychicznie i fizycznie, który ukończył 18 lat uzyskał licencję sędziowską. II.2.1.4.a. Sędzią klasy podstawowej może zostać członek PZW, który wykaże się przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez właściwy OKS znajomością regulaminów zawodów w dyscyplinach wędkarskich lub w ...... więcej

Uchwały XXX Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu

Przepisy PZW | 2013-11-19 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała XXX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Poznaniu odbytego dnia 21.04.2013 r. XXX Jubileuszowy Zjazd Delegatów przyjmuje wnioski i postulaty z przedstawionych sprawozdań Zarządu Okręgu i Organów oraz z kampanii sprawozdawczo-wyborczej wjednostkach organizacyjnych tj. w kołach i naradach rejonowych z minionej kadencji 2009-2012 r. Na podstawie pkt. 2 i 3 § 42 Statutu PZW, Zjazd przyjmuje następujące kierunki izasady działalności Okręgu PZW w Poznaniu, stanowiące program na najbliższą kadencję w latach 2013-2016. Program ten stanowi załącznik do ...... więcej