Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW zobacz archiwum

Kanał Wojnowicki - zasady wędkowania i organizowania zawodów wędkarskich

Przepisy PZW | 2015-09-29 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Na podstawie § 46 pkt. 10 i 15 Statutu PZW, Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu postanowił wyłączyć z powszechnego wędkowania Kanał Wojnowicki i udostępnia go wyłącznie na zawody wędkarskie organizowane zgodnie z poniższymi zasadami: Zasady organizacji zawodów wędkarskich na Kanale Wojnowickim: 1. Wędkowanie na Kanale Wojnowickim dopuszczone jest wyłącznie w ramach rozgrywanych zawodów wędkarskich, organizowanych zgodnie z Rozdziałem III pkt. 7 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW.2. Zawody na Kanale Wojnowickim mogą być organizowane wyłącznie w soboty i ...... więcej

Uchwała w sprawie określenia minimalnej liczby członków Kół PZW Okręg w Poznaniu

Przepisy PZW | 2014-03-06 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała Nr 52/14 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia minimalnej liczby członków Kół PZW Okręg w Poznaniu Na podstawie § 46 pkt 9 oraz § 52 Statutu PZW, Zarząd Okręgu w Poznaniu postanawia: 1. Określić minimalną liczbę członków Kół PZW Okręg w Poznaniu, która ma wynosić przynajmniej 100 członków, z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej. 2. Wyznaczyć termin dostosowania liczebności Kół do wymogów określonych w pkt 1 powyżej, do dnia 31 marca 2015 r. 3. W przypadku ...... więcej

Wyciąg z ZOWSK PZW dot. weryfikacji uprawnień sędziego dyscyplin wędkarskich.

Przepisy PZW | 2013-11-22 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

WERYFIKACJA SĘDZIÓW WĘDKARSKICH Wybrane przepisy z Regulaminu Sędziów Wędkarskich - ZOWSK PZW II.2.1.2. Sędzią wędkarskim wszystkich szczebli może być każdy członek PZW, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, o nienagannej postawie, sprawny psychicznie i fizycznie, który ukończył 18 lat uzyskał licencję sędziowską. II.2.1.4.a. Sędzią klasy podstawowej może zostać członek PZW, który wykaże się przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez właściwy OKS znajomością regulaminów zawodów w dyscyplinach wędkarskich lub w ...... więcej

Uchwały XXX Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu

Przepisy PZW | 2013-11-19 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała XXX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Poznaniu odbytego dnia 21.04.2013 r. XXX Jubileuszowy Zjazd Delegatów przyjmuje wnioski i postulaty z przedstawionych sprawozdań Zarządu Okręgu i Organów oraz z kampanii sprawozdawczo-wyborczej wjednostkach organizacyjnych tj. w kołach i naradach rejonowych z minionej kadencji 2009-2012 r. Na podstawie pkt. 2 i 3 § 42 Statutu PZW, Zjazd przyjmuje następujące kierunki izasady działalności Okręgu PZW w Poznaniu, stanowiące program na najbliższą kadencję w latach 2013-2016. Program ten stanowi załącznik do ...... więcej

Uchwała Nr 14/13 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie rachunków bankowych Kół PZW

Przepisy PZW | 2013-08-14 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała Nr 14/13Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniuz dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie rachunków bankowych Kół PZW Na podstawie § 47 ust. 1 w oparciu o 46 pkt 19 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu postanawia:1. Zobowiązać Koła PZW, które nie posiadają rachunków bankowych do ich otwarcia, w celu prawidłowego przechowywania środków pieniężnych Koła, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2013 r.2. Zobowiązać wszystkie Koła PZW do posiadania konta w BZ WBK, przy czym Koła, które posiadają rachunek w innym banku, ...... więcej

Uchwała Nr 174/13 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu w sprawie kosztów organizacji zawodów

Przepisy PZW | 2013-02-05 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała Nr 174/13 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniuz dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie kosztów organizacji zawodów W związku z powierzeniem przez Okręgowy Kapitanat Sportowy obowiązków związanych z organizacją okręgowych zawodów i imprez wędkarskich Kołom i Klubom PZW, na podstawie § 46 pkt 10, 16 i 19 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu ustala następujące zasady organizacji zawodów: 1. Organizator jest zobowiązany do przeprowadzenia zawodów zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego (zawody ...... więcej

Statut PZW

Przepisy PZW | 2011-12-01 | Publikujący: Społeczna Straż Rybacka

Statut PZW z października 2007r.... więcej

Regulamin Okręgowego Kapitanatu Sportowego - PZW w Poznaniu

Przepisy PZW | 2011-06-01 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

§ 1Okręgowy Kapitanat Sportowy Polskiego Związku Wędkarskiego, zwany w skrócie OKS, jest komisją Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu powołaną w oparciu o § 46 pkt.10 Statutu Związku i działa na podstawie niniejszego regulaminu. § 2OKS realizuje zadania Zarządu Okręgu PZW w zakresie sportu w następujących dyscyplinach:- wędkarstwo spławikowe- wędkarstwo muchowe- wędkarstwo rzutowe- wędkarstwo spinningowe- wędkarstwo morskie- wędkarstwo podlodowe § 3OKS prowadzi swoją działalność zgodnie z:- ogólnymi przepisami sportowymi obowiązującymi w ...... więcej

Uchwała Nr 62/11 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2011 r.

Przepisy PZW | 2011-02-03 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała Nr 62/11Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniuz dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie procedury likwidacji Kół i Klubów Na podstawie § 46 pkt 9 oraz § 73 pkt 5 Statutu PZW Prezydium Zarządu Okręgu postanawia:1. W przypadku likwidacji Koła lub Klubu (dalej: jednostki), Zarządy tych jednostek zobowiązane są do :- Rozliczenia mienia, którym dysponują jednostki poprzez przekazanie do Okręgu wszelkiej dokumentacji księgowej oraz innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem jednostki (w tym m.in. zezwoleń wydanych przez Okręg)- ...... więcej