Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW zobacz archiwum

Uchwała Nr 14/13 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie rachunków bankowych Kół PZW

Przepisy PZW | 2013-08-14 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała Nr 14/13Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniuz dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie rachunków bankowych Kół PZW Na podstawie § 47 ust. 1 w oparciu o 46 pkt 19 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu postanawia:1. Zobowiązać Koła PZW, które nie posiadają rachunków bankowych do ich otwarcia, w celu prawidłowego przechowywania środków pieniężnych Koła, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2013 r.2. Zobowiązać wszystkie Koła PZW do posiadania konta w BZ WBK, przy czym Koła, które posiadają rachunek w innym banku, ...... więcej

Regulamin rozgrywania Morskich Mistrzostw Okregu - od 2013

Przepisy PZW | 2013-02-06 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Morskie Otwarte Mistrzostwa Okręgu PZW w Poznaniu rozgrywane będą zgodnie z przepisami zawartymi w Zasadach Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego. I - Uczestnictwo w zawodach.1. W Morskich Mistrzostwach Okręgu prawo startu mają drużyny i indywidualni zawodnicy zgłaszani przez Koła PZW i Kluby Wędkarskie Okręgu PZW w Poznaniu2. Koła i Kluby ponoszą koszty opłaty startowej, za swoich zawodników, związane z organizacją zawodów, określoną w osobnym komunikacie przez organizatora.3. O dopuszczeniu do zawodów decyduje kolejność zgłoszeń ...... więcej

Uchwała Nr 174/13 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu w sprawie kosztów organizacji zawodów

Przepisy PZW | 2013-02-05 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała Nr 174/13 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniuz dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie kosztów organizacji zawodów W związku z powierzeniem przez Okręgowy Kapitanat Sportowy obowiązków związanych z organizacją okręgowych zawodów i imprez wędkarskich Kołom i Klubom PZW, na podstawie § 46 pkt 10, 16 i 19 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu ustala następujące zasady organizacji zawodów: 1. Organizator jest zobowiązany do przeprowadzenia zawodów zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego (zawody ...... więcej

Statut PZW

Przepisy PZW | 2011-12-01 | Publikujący: Społeczna Straż Rybacka

Statut PZW z października 2007r.... więcej

Regulamin Okręgowego Kapitanatu Sportowego - PZW w Poznaniu

Przepisy PZW | 2011-06-01 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

§ 1Okręgowy Kapitanat Sportowy Polskiego Związku Wędkarskiego, zwany w skrócie OKS, jest komisją Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu powołaną w oparciu o § 46 pkt.10 Statutu Związku i działa na podstawie niniejszego regulaminu. § 2OKS realizuje zadania Zarządu Okręgu PZW w zakresie sportu w następujących dyscyplinach:- wędkarstwo spławikowe- wędkarstwo muchowe- wędkarstwo rzutowe- wędkarstwo spinningowe- wędkarstwo morskie- wędkarstwo podlodowe § 3OKS prowadzi swoją działalność zgodnie z:- ogólnymi przepisami sportowymi obowiązującymi w ...... więcej

Uchwała Nr 62/11 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2011 r.

Przepisy PZW | 2011-02-03 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała Nr 62/11Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniuz dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie procedury likwidacji Kół i Klubów Na podstawie § 46 pkt 9 oraz § 73 pkt 5 Statutu PZW Prezydium Zarządu Okręgu postanawia:1. W przypadku likwidacji Koła lub Klubu (dalej: jednostki), Zarządy tych jednostek zobowiązane są do :- Rozliczenia mienia, którym dysponują jednostki poprzez przekazanie do Okręgu wszelkiej dokumentacji księgowej oraz innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem jednostki (w tym m.in. zezwoleń wydanych przez Okręg)- ...... więcej

Uchwała Nr 61/11 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2011 r.

Przepisy PZW | 2011-02-03 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała Nr 61/11Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniuz dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i warunków funkcjonowania i rozliczania Kół prowadzących stanice, schroniska i przystanie oraz inne obiekty służące uprawianiu wędkarstwa i rekreacji (dalej obiekty) Na podstawie § 46 pkt 19 Statutu PZW Prezydium Zarządu Okręgu postanawia:1. Koła Okręgu Poznańskiego prowadzące obiekty służące uprawianiu wędkarstwa i rekreacji i pobierające z tego tytułu opłaty od osób trzecich korzystających z w/w obiektów zobowiązane są do rejestracji ...... więcej

Uchwała Nr 60/11 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2011r.

Przepisy PZW | 2011-02-03 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała Nr 60/11Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniuz dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie trybu i warunków funkcjonowania i rozliczania Kół posiadających w użytkowaniu wody (tzw. wody zakładowe) Zgodnie z § 46 pkt 15 i 19 Statutu PZW oraz w oparciu o pkt 5 Uchwały Zarządu Głównego PZW nr 103 z dnia 27 września 2008 r. w sprawie struktury składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód, Prezydium Zarządu Okręgu postanawia ustanowić wszystkie wody znajdujące się w użytkowaniu Kół PZW Okręgu Poznańskiego łowiskami ...... więcej

Regulamin Okręgowych Zawodów Rzutowych - od 2011

Przepisy PZW | 2010-12-22 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

REGULAMIN I ZASADY ORGANIZACJI WĘDKARSKIEGO SPORTU KWALIFIKOWANEGO DYSCYPLINA RZUTOWA I – Mistrzostwa Okręgu1. W Mistrzostwach Okręgu prawo startu mają członkowie Okręgu PZW w Poznaniu.2. Zawody przeprowadzane będą na boiskach sportowych w 1 turze.3. W mistrzostwach Okręgu będą rozgrywane następujące konkurencje rzutowe:- 3 bój spinningowy ( konkurencje Nr 1 do 3 ) juniorzy, kadeci- 5 bój ( konkurencje Nr 1 do 5 ) seniorzy, kobiety, juniorzy- 2 bój odległościowy ( konkurencja Nr 6 i 7 ) seniorzy4. Do klasyfikacji generalnej zaliczane będą wyniki ...... więcej

Regulamin Morskiego Grand Prix Okręgu - od 2011

Przepisy PZW | 2010-12-22 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

REGULAMIN MORSKICH ZAWODÓW WĘDKARSKICH GRAND PRIX OKRĘGU PZW W POZNANIU 1. Zawody zaliczane do cyklu rozgrywek ,,GRAND PRIX’’ Okręgu PZW w Poznaniu rozgrywane są zgodnie z „zasadami organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego” oraz regulaminem zawodów w wędkarstwie morskim.2. Prawo startu w zawodach z cyklu ,,GRAND PRIX’’ mają zawodnicy będący członkami PZW zrzeszeni w klubach wędkarstwa morskiego, którzy posiadają aktualne badania lekarskie.3. Cykl rozgrywek obejmuje cztery imprezy sportowe organizowane przez ...... więcej