Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW zobacz archiwum

Minimalny stan członków Kół PZW Okręgu Poznańskiego

Przepisy PZW | 2017-08-07 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Informujemy, że Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu realizując pkt. 5 Uchwały XXXI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Poznaniu z dnia 23.04.2017 r. podjął dnia 14 lipca 2017 r. Uchwałę Nr 8/17 w sprawie likwidacji Kół PZW, których stan osobowy jest mniejszy niż 100 członków o następującej treści:„Na podstawie pkt 5 Uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów z dnia 23.04.2017 r., zgodnie z § 47 ust. 1 w oparciu o § 46 pkt 9 Statutu PZW i wniosek Komisji ds. Organizacyjnych, Prezydium Zarządu Okręgu ...... więcej

Uchwały XXXI Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu

Przepisy PZW | 2017-04-27 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała XXXI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Poznaniuz dnia 23.04.2017 r. XXXI Okręgowy Zjazd Delegatów PZW w Poznaniu, po wysłuchaniu sprawozdań, dyskusji i rozpatrzeniu wniosków, przyjmuje uchwały w sprawie:1 - zatwierdzenia porządku i regulaminu obrad XXXI OZD 2 -ustalenia składu liczbowego Zarządu i organów Okręgu 3 - zatwierdzenia sprawozdań władz i organów Okręgu4 - udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgu5 - zatwierdzenia wniosku Zarządu Okręgu na „członków honorowych PZW"6 - zatwierdzenia programu ...... więcej

Informator Wód Krainy Pstrąga i Lipienia

Przepisy PZW | 2017-04-10 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

OBJAŚNIENIA WSTĘPNE Niniejszy Informator obejmuje odcinki rzek i potoków oraz wody użytkowane przez Polski Związek Wędkarski, uznane za krainę pstrąga i lipienia, na których amatorski połów ryb dozwolony jest po wykupieniu odpowiedniej składki za wędkowanie.Na wodach objętych Informatorem należy przestrzegać przepisy zgodne z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, Ustawą o Rybactwie Śródlądowym i Rozporządzeniami wykonawczymi do niej oraz innymi ustaleniami wynikającymi z niniejszego Informatora. W szczególności należy zwracać ...... więcej

Uchwała w sprawie zwrotu zryczałtowanych kosztów za czynności polegające na sędziowaniu dla poszczególnych dyscyplin wędkarskich (od 2017)

Przepisy PZW | 2017-04-03 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Uchwała Nr 232/2017Zarządu Okręgu PZW w Poznaniupodjęta w dniu 23 marca 2017 r. w sprawie zwrotu zryczałtowanych kosztów za czynności polegające na sędziowaniu dla poszczególnych dyscyplin wędkarskich Na podstawie § 46 pkt 10 i 16 Statutu PZW, Zarząd Okręgu ustala następujące wysokości wypłat za sędziowanie podczas zawodów wędkarskich: 1. Dyscyplina spławikowa:a) Sędzia główny, zastępca sędziego głównego, sekretarz 95 zł/ turęb) Pozostali sędziowie 60 zł/ turę 2. Dyscyplina spinningowa:a) Sędzia główny, ...... więcej

Regulamin Grand Prix Okręgu w dyscyplinie spławikowej (od 2017)

Przepisy PZW | 2017-02-07 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Zawody są rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW. Spławikowe GPx Okręgu składa się z cyklu jednoturowych zawodów wędkarskich wyszczególnionych w terminarzu imprez sportowych ZO PZW w Poznaniu na dany rok. Przygotowanie oraz zabezpieczenie logistyczne należy do kół (klubów) wędkarskich będących organizatorami zawodów z cyklu GPx Okręgu. W zawodach mogą brać udział drużyny i zawodnicy indywidualni zgłoszeniu przez Koła i Kluby Okręgu ...... więcej

Regulamin Spławikowych Mistrzostw Okręgu (od 2017)

Przepisy PZW | 2017-02-07 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Mistrzostwa Okręgu rozgrywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi: Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Prowadzona jest klasyfikacja indywidualna w kategorii: Senior, Kobieta, Młodzież U-25, Junior U- 20 oraz Kadet U-15. Prawo startu mają członkowie Okręgu PZW w Poznaniu. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Limit startujących seniorów ustala się zależności od pojemności łowiska. Mistrz Okręgu w w/w kategoriach wyłaniany jest z zawodów obejmujący, co najmniej dwie tury ...... więcej

Zasady organizacji sportu wędkarskiego w PZW od 2017 r. - aktualizacja 9.01.2017

Przepisy PZW | 2017-01-09 | Publikujący: Główny Kapitanat Sportowy

W załączeniu zmiany w ZOSW cz. II, III i IV, zgodnie z Uchwałą Nr 164 ZG PZW z dnia 15.12.2016 r. Poprawiono cz. III - aktualizacja 9.01.2017. Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym. Zespół Sportu i Młodzieży Biuro ZG PZW sport@zgpzw.pl... więcej

Regulamin okręgowych zawodów spławikowych w kategorii kadet U15 i junior U20 (od 2017)

Przepisy PZW | 2016-12-22 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Mistrzostwa Okręgu oraz zawody z cyklu Grand Prix Okręgu w kategorii kadetów i juniorów rozgrywane są w oparciu o przepisy zawarte w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz następujące zasady: Prawo startu mają członkowie Okręgu PZW w Poznaniu zgłoszeni przez Koła i Kluby. Mistrzostwa Okręgu oraz zawody z cyklu GPxO kadetów i juniorów są otwarte, bezpłatne i wliczają się do klasyfikacji końcowej GPxO. Mistrzostwa Okręgu obejmują zawody składające się z dwóch tur, zawody z cyklu GPxO obejmują zawody ujęte w kalendarzu imprez ...... więcej

Regulamin Grand Prix Okręgu w dyscyplinie spinningowej (od 2017)

Przepisy PZW | 2016-12-22 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Zawody z cyklu Grand Prix Okręgu rozgrywane są w oparciu o przepisy zawarte w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW, na żywej rybie oraz następujące zasady: Grand Prix Okręgu składa się z cyklu imprez sportowych organizowanych przez Kluby Wędkarskie wyszczególnionych w terminarzu imprez Okręgu PZW w Poznaniu na dany rok. Wszystkie zawody odbywają się w jednej turze (maksymalnie 7 godzinnej). Długość łowiska powinna być taka, aby na każdego zawodnika przypadał średnio odcinek nie krótszy niż 100 metrów ...... więcej

Regulamin Spinningowych Indywidualnych Mistrzostwa Okręgu Seniorów i Junorów (od 2017)

Przepisy PZW | 2016-12-22 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Mistrzostwa Okręgu rozgrywane są w oparciu o przepisy zawarte w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW, na żywej rybie oraz następujące zasady: Prawo startu w zawodach mają Członkowie Okręgu PZW w Poznaniu, którzy uzyskają kwalifikacje w kolejności: Ubiegłoroczny Mistrz i Wicemistrzowie Okręgu Zawodnicy biorcy udział w Grand Prix Polski 25 najlepszych z klasyfikacji Grand Prix Okręgu za rok ubiegły Mistrzowie Rejonów Mistrzowie Klubów Wędkarskich + 1 zawodnik Organizator zawodów ma prawo wystawić ...... więcej