Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Nasze wiadomości

Łowisko Pstrąg w Pile k/Wronek

Aktualności | 2014-06-10 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

łowisko w Pile kWronek

W dniu 6 czerwca 2014 roku zostało oficjalnie otwarte łowisko Pstrąg w Pile k/Wronek. Łowisko zostało gruntownie zmodernizowane i wyremontowane. Inwestycja w większości została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej m.in. poprzez program PO-Ryby oraz we współdziałaniu z LGR Warta-Noteć. Otwarcie łowisko zbiegło się z 75 leciem Szkoły Rybackiej w Sierakowie, której budowę finansowali wędkarze dla uczczenia XX lecia PRL i XV lecia PZW jako pomnik 1000 lecia Państwa Polskiego.

 

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Prezes ZG PZW Dionizy Ziemniecki, Nadleśniczy Zbigniew Gzyl, Nnaczelnik Wydziału Rybactwa Departamentu Rybołówstwa MRiRW Adam Sudyk oraz Prezes ZO PZW w Poznaniu Jerzy Musiał. Następnie delegacje zostały oprowadzone przez Dyrektora Biura ZO PZW w Poznaniu Marcina Wiśniewskiego po całym kompleksie łowiska. Podczas zwiedzania przedstawiona został Gosciom historia obiektu oraz zawiłości prowadzonych inwestycji.

 

Krótka historia obiektu.

 

Łowisko Pstrąg położone jest w kompleksie stawów znajdujących się na terenie Puszczy Nadnoteckiej w obrębie Obelzanki. Powierzchnia obiektu wynosi 1,29 ha.

 

Historia obiektu rozpoczyna się w 1961 roku w którym powstała dokumentacja hydrotechniczna kompleksu Wronki. Na podstawie dokumentacji z 1961 roku właściciel stawów, którym było Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Wągrowcu wykonało operat wodnoprawny na piętrzenie wody i użytkowanie wody w stawach.

 

Obiekt w 1961 roku składał się z dwóch kompleksów: Nadolnik i Piła. Kompleks Nadolnik złożony był z 24 obiektów stawowych: 1 magazynu ryb, 4 zimochowów, 2 stawów tarliskowych i 17 stawów kroczkowych. Kompleks Piła obejmował 3 stawy narybkowe oraz wylęgarnie ryb, w która posiadała 100 aparatów wylęgowych. W skład obwodu wchodziło również jezioro Samołęż.

 

Dokumentacja techniczna z 1963 roku zawierała już przewidywania, że w przyszłości wyłoni się konieczność przebudowy stawów w tym ich pogłębienia ze względu na system paciorkowy ułożenia stawów oraz znaczne wypłycenie szczególnie zimochowów w kompleksie Nadolnik.

 

W 1994 roku Międzyokręgowy Zespół Gospodarki Rybacko - Wędkarskiej PZW w Poznaniu wraz z Zarządem Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile złożyli ofertę dzierżawy obiektu Wronki wraz z jeziorem Samołęż , które po likwidacji PGRyb w Oleśnicy przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przejęte po PGRyb Oleśnica stawy były w złym stanie, a hodowlane ryby w złej kondycji. Badania ryb wykazały objawy silnego wychudzenia i zmian zwyrodnieniowych. Stwierdzono liczne śniecia ryb oraz ich skarłowaciałą populację.

 

Wdrożone prace naprawcze i zintensyfikowanie hodowli pozwoliły na przywrócenie obiektowi swoich właściwych cech. Rozpoczęto na obiekcie produkcję blisko 10 ton materiału zarybieniowego i ryby handlowej. Produkcja wyniosła 500 kg ryby z 1 ha stawów. Ze względu na brak wszystkich kategorii stawów, skoncentrowano się na niepełnym cyklu produkcyjnym i nastawieniu się na produkcję ryb dwuletnich i ryby handlowej. Materiał obsadowy pozyskiwany był z Ośrodków Zarybieniowych PZW w Dąbrówce Kościelnej i w Zaborówcu. Ośrodki ten na potrzeby obiektu Wronki produkowały narybek karpia, lina i amura. Asortyment ryb jaki kompleksy Nadolnik i Piła produkowały to: karp kroczek i handlowy, lin kroczek, karaś narybek i kroczek, amur biały kroczek oraz narybek jesienny szczupaka.

 

Od 1996 roku Okręg PZW w Poznaniu rozpoczął starania o wykup nieruchomości. Dopiero w 1999 uzyskano pierwszą pozytywna opinie w sprawie. Od pozytywnej opinii do podpisania aktu notarialnego minęły 4 lata. W tym czasie opracowana została dokumentacja geodezyjna obiektu stawowego Wronki i uporządkowano kwalifikację gruntów. Rok po wykupie nieruchomości, została ona podzielona na dwa obiekty. Kompleks Nadolnik wraz z jeziorem Samołęż przejął Okręg Nadnotecki PZW w Pile a kompleks Piła został przy Okręgu PZW w Poznaniu. Ze względu na znaczna eutrofizjację stawów i brak ekonomicznych przesłanek do prowadzenia chowu i hodowli ryb na stawach narybkowych, które były przypisane do kompleksu Piła, obiekt został przekształcony w łowisko specjalne.

 

Już 1997 roku na kompleksie Piła, PZW Zakład Rybacko - Wędkarski w Poznaniu przeprowadził pierwszą znaczącą inwestycję związaną z remontem wylęgarni ryb i potrzebą prowadzenia hodowli ryb. Właściwa przebudowa i modernizacja obiektu nastąpiła dopiero w 2007 roku. Uzyskując środki finansowe z Unii Europejskiej, z programu PO Ryby, z programu Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz projektów w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej Warta - Noteć, przygotowano i przeprowadzono modernizację zespołu budynku socjalnego łowiska w tym infrastruktury. Umocniono nabrzeża, odbudowano groble, odmulono i pogłębiono stawy.

 

Na dzień dzisiejszy zakończono inwestycje w obiekt, oddając do użytku nowoczesne i doskonale wyposażone łowisko specjalne.

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.